Mäklarinformation

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Baggen 15 
Förvärv 1982.
Antal lägenheter: 27 bostadsrättslägenheter.
Antal lokaler: 3 hyreslokaler.
Äkta förening.
Föreningen äger marken.

Genomförda renoveringar:

2017 - OVK beslutad och godkänd. Nästa genomförs år 2023.

2015 - Renovering av gårdsbjälklag.

2012 - Renovering av värmesystem där samtliga äldre radiatorer byttes.
2011 - Stamspolning.
2008 - OVK samt energideklaration.
2007 - Ombyggnation av källargolv. Pålning samt avloppsrör under mark.
2005 - En långsiktig underhållsplan upprättas.
1997 - Trapphusrenovering.
1984 - Totalrenovering av fastigheten inkl. stambyte, el, fönster, fasad och tak.

Planerade renoveringar:
Den nya underhållsplanen kommer att ge underlag.

Avgift
Föreningen hade oförändrade avgifter i mer än 10 år men 1 januari 2013 höjdes avgiften med 20%. Detta för att kompensera hyresbortfallet då hyresgästen i källarlokalen sades upp för att möjliggöra renovering av gårdens bjälklag. Denna reparation avslutades under 2016. Ny avgiftsjustering med 10% sänkning inför 2018. Avgiftsfri december 2017.

Bredband
Fastigheten installerar fibernät hösten 2017 (Bahnhof). Kabel- tv finns via ComHem.

Förråd
Förråd finns i källare (gathus) och vind (gårdshus).

Hiss
Fastigheten har hiss i gathus (till vån 5 av 6). Ej hiss i gårdhus.

Underhållsplan
Fastigheten totalrenoverades 1984. Då skedde bl.a stambyte. 2005 upprättades med konsulthjälp en 10-årig underhållsplan. En ny 10-årsplan avses utarbetas under 2015.

Styrelsen har införskaffat ny grill och sittgrupp till den gemensamma innergården till sommaren 2017. Därtill växter för en grönskande innergård.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1 000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Parkering
För mantalsskriven i stadsdelen kan tillstånd för boendeparkering sökas hos Gatu- och fastighetskontoret. Tillståndet är gratis, en periodbetalning på 30 dagar kostar 900 kr, alternativt löses biljett för 60 kr/dygn. 
Det finns flertalet privata och kommunala garage i området.

Kontaktperson
För mer information, kontakta föreningens ordförande, som 2016/2017 samt 2017/2018 är Carl Asplund, via e-post: mailto:carl.asplund@icloud.com

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.