Information

Bostadsrättsföreningen Inspektoren

Adress:

Hovslagargatan 1-47

46240 Vänersborg

Org. nummer:

716409-7995

Bankgironr:

5872-6258

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2019.

Bredband & TV

Fastigheten har bredband och digtal-TV via ComCom AB. IP telefoni ingår i ComHem avtalet för den som önskar.

Underhållsplan

Föreningen har upprättat en underhållsplan för fastigheterna yttre underhålll. Senaste stora åtgärd var omläggning av hustakentaken, 2012. Målning och renovering av fasader, 2015. Garagetaken 2016.  Nytt vinterbonat förråd, 2017. För detaljer, se underhållsplanen.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser

2.5% av prisbasbeloppet betalas av köparen till föreningen.

Under 2018 har inga överlåtelser genomförts.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson

Styrelsen svarar på övriga frågor.

Bifogade filer

Klicka på de filer du vill ladda ned.