Välkommen till BRF Smultronet

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Smultronet!

Området Ingaborg, består i huvudsak tre delar

1. BRF Smultronet består av 10 fristående enplanshus (1-10)

2. BRF Ingaborg består av 10 fristående enplanshus (11-20)

3. Samfälligheten Ingaborg (det gråtonade området i mitten), sammansatt med en egen styrelse bestående av boenden från båda BRF’erna.

Varje hus har ett husnummer korrelerar till respektive BRF samt en ”vanlig” bostadsadress

Ingaborgsstigen: 1 3 5 7 9 11 13
Husnummer 8 9 10 11 12 13 14
Ingaborgsstigen: 15 17 19 21 23 25 27
Husnummer 7 6 5 4 3 2 1
Ingaborgsstigen: 29 31 33 35 37 39
Husnummer 20 19 18 17 16 15