Om föreningen


Välkommen till HSB 22 Grim!

Föreningen äger de två husen Luthagen 65:3, Fredsgatan 2 A+B och 4 A+B.

Våra hus byggdes 1957 och har sedan dess kontinuerligt underhållits. Stamrenovering med helkaklade badrum och nytt elsystem utfördes 2008. Målning av fönster och byte till 3-glas energifönster utfördes 2013-2014. Utemiljön med blomrabatter förnyades 2014. Till husen hör en innergård med gräsmatta som vi delar med grannhuset, brf HSB Grim 19. På gården kan du använda våra trädgårdsmöbler sommartid.

Bostadsrättsföreningen HSB 22 Grim är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i bostadsrättsföreningens flerbostadshus med bostadsrätt. Föreningen äger en fastighet, Luthagen 65:3, med två hus. Du äger genom ditt medlemskap andel i föreningen. Den är kopplad till rätten att nyttja en viss lägenhet. Bestämmelser som rör bostadsrättsföreningar och bostadsrätter regleras av Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Bostadsrättsavgiften finansierar gemensamt drift och underhåll och de lån bostadsrättsföreningen har tagit. I avgiften ingår således alla gemensamma kostnader såsom värme, tvättstugor, renhållning och sophantering m.m.

Varje år håller föreningen stämma dit alla bostadsrättsinnehavare är välkomna. På stämman utser föreningen en styrelse som ansvarar för föreningens angelägenheter. Alla är välkomna att engagera sig i styrelsen och därmed delta i vårt gemensamma arbete för föreningen.

Du kan alltid kontakta någon av styrelsemedlemmarna om du har synpunkter eller frågor. Meddelanden eller frågor till styrelsen kan även läggas i brevlådan som finns i entrén till Fredsgatan 4A. Förteckning över vilka som ingår i styrelsen finns anslaget i entrén till respektive trappuppgång.

Årsmöte hålls i november-december varje år.
Styrelsemöten hålls ca 10 gånger per år.

Sidan är under uppbyggnad. Ansvarig är Hampus, sekreterare.

Senast redigerat: 2022-03-10