Användarvillkor och Integritet

Dessa villkor reglerar användandet av tjänsten Egrannar.se som tillhandahålls av Egrannar Sverige AB med organisationsnummer 556856-1897, nedan kallad Egrannar, och den part som använder tjänsten, nedan kallad Användaren.

Villkoren gäller från och med 2018-05-23 och tills vidare.

Tjänsteavtal för föreningar

Tjänsteavtalet reglerar bland annat hur en förening kan registrera sig på Egrannar, vad som är tillåtet och hur föreningens personuppgifter hanteras. Tjänsteavtalets bilaga A - Personuppgiftsbiträde reglerar hur Egrannar blir personuppgiftbiträde till föreningen för de behandlingar av personuppgifter där föreningen är personuppgiftsansvarig.

Användaravtal för medlemmar

Användaravtalet reglerar bland annat hur en person kan bli medlem på Egrannar, vad som är tillåtet och hur personuppgifter hanteras.

Personuppgifter och GDPR

Vi månar om din personliga integritet. Gå till vår sida om dataskydd för att läsa mer om vilka uppgifter vi sparar, varför och vilka rättigheter du har.

 

Hur använder vi kakor (cookies)

På vår sida om kakor berättar vi vad det är och hur vi använder dem.