Mäklarinformation

Denna sida är under uppbyggnad. Saknar du något du tycker skulle finnas här, kontakta Cecilia, vice ordförande.

 

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning meddelas styrelsen minst 2 månader innan uthyrning. Blankett att fylla i finns under "Dokument" på hemsidan. 2 exemplar av ifylld blankett lämnas till styrelsen minst 2 månader innan uthyrning.

Styrelsen godkänner inga andrahandsuthyrningar kortare än 3 månader. Efter 1 år måste ny ansökning skickas in.

Föreningen tar ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning.

 

Avgiftshöjningar

2 % årligen. Gäller även p-platser och garage.

 

Delat ägande

Föreningen godkänner delat ägande av bostadsrätt. Den som ska bo i lägenheten måste äga minst 10%.

Godkännande av nya medlemmar i föreningen

Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad, och godkänner inkomna ansökningar då. Är det nära tillträdesdatum kan vi godkänna tidigare per capsulam, men vi kommer vänta till nästa styrelsemöte om det är flera månader kvar till tillträdesdatum.

 

Månadsavgiften

I månadsavgiften ingår:
- Värme
- Vatten
- TV (Telia digital-tv lagom, 27 kanaler)
- Bostadsrättstillägg samtliga lägenheter

Lägenhetsägaren måste själv tecka avtal för:
- El
- Internet (Telia fiber eller ComHem "koaxkabel")
- Telefon
- Hemförsäkring

 

Nyckelhantering

Säljare överlämnar nycklar till köpare.
Fler nycklar kan beställas via vicevärden.

 

Pant

Pantbrev skickas till Upplands Boservice.

 

Parkering

Parkeringsplatsen på gården delar vi med Brf Grim 19. Föreningen har 3 p-platser utan el, 7 p-platser med el, och 9 varmgarage till uthyrning. Det är kö till samtliga. Dessa priser höjs också med 2% i samband med avgiftshöjningen.

Priser p-plats (2019):
Utan el: 1884 kr/år
Med el: 3132 kr/år
Garage: 6276 kr/år

 

Årsredovisning

Ny årsredovisning godkänns på årsmötet i slutet av varje år. Efteråt laddas den upp på hemsidan under "Dokument".
Senaste årsredovisning: 2018-2019.
Årsredovisningen för 2019-2020 bör laddas upp för allmänheten i slutet av februari.

 

Senast uppdaterad av Cecilia 2021-02-10