Allmän information

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning meddelas styrelsen minst 2 månader innan uthyrning. Blanketter att fylla i finns under "Dokument" på hemsidan. Har du ingen skrivare kan styrelsen skriva ut åt dig. 2 exemplar av ifylld blankett lämnas till styrelsen minst 2 månader innnan uthyrning.

Styrelsen godkänner inga andrahandsuthyrningar kortare än 3 månader. Efter 1 år måste ny ansökning skickas in.

Föreningen tar ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning.

 

Balkonger

Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket! 2018 hade vi en incident, då en blomlåda lossnade och ramlade ner på marken. Träffas man av en flera kilo tung fallande blomlåda kan det gå riktigt illa.

Om du upptäcker sprickor eller andra skador i betong eller på räcke, meddela vicevärden.

 

Brandsäkerhet

Av brandsäkerhets- och räddningsskäl får ingenting förvaras i trapphusen, utanför lägenheterna eller i gångarna på vinden och i källaren.

Rullatorer och barnvagnar får stå i trapphus om de inte är i vägen för utrymning.

 

Brandvarnare

Ska finnas installerad i varje lägenhet enligt fastställda normer.

 

Container

Container för grovsopor ställs fram varje vår. Endast brännbart får slängas i containern. Elektronik, kemikalier och färg måste lämnas till återvinningscentral.

 

Cykelparkering

Placera din cykel i respektive cykelställ på gården. Cykelställ inomhus finns i respektive hus.

 

Förråd

Ett vindsförråd + ett källarförråd finns till varje lägenhet i respektive hus.

 

Försäkring

Alla måste teckna hemförsäkring. Bostadsrättstillägget står föreningen för.

 

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Om du vill grilla får du ställa grillen på gården. Den som grillar ansvarar för att grillen rengörs och ställs tillbaka i förråd. Ingen tändvätska får lämnas utan uppsikt på gården.

 

Gårdsfest

En gemensam gårdsfest för brf 19 Grim och 22 Grim anordnas i augusti varje år. Föreningarna bjuder på mat och dryck.

 

Kontaktuppgifter styrelse och vicevärd.

Kontaktuppgifter till styrelsen samt vicevärden finns på anslagstavlorna i entréerna.

Kontakta gärna vicevärden eller styrelsen om du behöver hjälp med något, eller om du har förslag på något styrelsen ska göra.

 

Låsöppning

Föreningen har avtal med CERTEGO.
Om man låst sig ute kan man ringa jouren för låsöppning.
Man skall kunna stryka sin identitet samt sin rätt till tillträde till lägenheten.
Låsöppning betalas med kort.
Eventuellt tillkommande material och arbete debiteras beställaren.

Telefon 018-569000

 

Markiser

Vid uppsättning av markis eller andra ingrepp på fasaden krävs tillstånd av styrelsen. Vid uppsättning av markis tecknas avtal med föreningen. (Finns under "Dokument")

Lägenhetsinnehavaren väljer själv färg på sin markis.

 

Namn på dörren

Inga namn på de nya dörrarna än.

 

Nycklar

Om du önskar beställa fler nycklar till din lägenhet, kontakta vicevärden.

 

Ombyggnad

Om du skall göra förändringar i lägenhetens el-, ventilation-, vvs-anläggning eller bärande väggar, kontakta styrelsen för godkännande.
Alla arbeten skall utföras av behörig fackman.
Vid byte av t.ex. kylskåp och diskmaskin alltid lägga in droppskydd.
Ni som har fönster i badrummet hänger upp ett draperi som skydd för fönstret. Detta är nödvändigt för att undvika fuktskada.

OBS! Ledningssystem för avlopp, värme och vatten får inte ändras. Detsamma gäller elektriska installationer. I kök får endast fläktar av kolfiltertyp installeras.

 

Pantbrev

Pantbrev skickas till Upplands Boservice:

Upplands Boservice
Box 347
751 06 Uppsala

 

Parkering

Se separat sida om parkering.

 

Proppar

Har proppen gått?
Det finns proppskåp i lägenheterna. Kolla där först.
Det finns skåp med elmätare och huvudsäkringar i trapphusen. Styrelsen har nyckel till dessa.
Det finns även elcentral i källaren. Styrelsen har nyckel dit.

 

Renovering

Vid större ingrepp i lägenhet (t ex flytt av väggar, el, vatten, avlopp, ventilation, värme mm) krävs tillstånd från styrelsen. Styrelsen vill ha en beskrivning över vad som skall göras, samt en enkel planskiss. Om nödvändigt kommer styrelsen rådgöra med kunnig fackman, detta bekostas av lägenhetsinnehavaren.
Syftet är att förebygga skador som kan påverka andra lägenheter eller hela fastigheten.

Självklart får man måla och tapetsera hur mycket man vill utan att kontakta styrelsen.

 

Skada på fastigheten

Om en skada i lägenheten eller på fastigheten upptäcks skall styrelsen kontaktas omgående så att åtgärder kan vidtas.

 

Skadedjur

Föreningen har avtal med Anticimex genom föreningens försäkring hos Länsförsäkringar. Anticimex tel 0752451000, uppge brf 22 Grim.  

 

Sophantering

I sopstationen på gården finns kärl för diverse hushållsavfall som komposterbart, plast, brännbart, glas, kartong och metallförpackningar. Var snäll och platta till alla pappersförpackningar och kartonger. Större skrymmande föremål t ex stora kartonger samt elektronik och kemikalier måste du själv lämna till en återvinningsstation. Den närmaste ligger i Librobäck.

I källaren 4A-B finns lådor avsedda för glödlampor och batterier.

Under 2020 kommer Uppsala Vatten kräva att matavfall läggs i papperspåsar. Exakt datum har ej angivits.

 

Störande ljud

Vi visar hänsyn till våra grannar, och håller ner ljudnivån. Detta är extra viktigt kl 22-07.

Om du vill klaga på en störande granne är det bäst att först kontakta grannen som stör. Om du inte vågar kontakta grannen direkt, eller om inte det hjälper, kan du kontakta styrelsen så pratar vi med grannen. 

 

TV, telefoni och internet

TV via Telia fiber ingår i månadsavgiften.

Abonnemang för internet och telefon tecknas av lägenhetsinnehavaren. Finns både fiber från Telia och "kopparkabel" via ComHem.

Vi har bindningstid på nuvarande avtal (TV hos Telia) till oktober 2022. Innan dess blir det inget gemensamt internetabonnemang.

 

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner och en torktumlare. Det finns även två torkrum samt ett separat mangelrum med strykbräda. Information om bokningstider och skötsel av tvättstugorna finns på anslagstavlan utanför respektive tvättstuga. Var snäll och respektera uppsatta regler för tvättstugorna och torkrummen för allas gemensamma trevnad.

 

Utemiljö

Vi ansvarar tillsammans för att hålla vår utemiljö ren och fri från skräp tex fimpar. Det är inte tillåtet att rasta hundar på våra gräsmattor.

Föreningen har utemöbler som alla kan använda.

 

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Informationsblad från HSB:
https://www.hsb.se/contentassets/e162a33c2b004314ab81f1a55355d343/vem-skall-underhalla-bostadsratten.pdf

 

Ventilation

2 A och B: Från- och tilluftsystem, FT.

4 A och B: Självdragsventilation, se information under "Dokument".

 

Årsmöte

Hålls vanligtvis i början av december.

Motioner till årsmöten ska vara styrelsen tillhanda senast sista september, enligt stadgarna.

 

Senast uppdaterad 2021-03-24