Allmän information

Andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning meddelas styrelsen minst 2 månader innan uthyrning. Blanketter att fylla i finns under "Dokument" på hemsidan. Har du ingen skrivare kan styrelsen skriva ut åt dig. 1 exemplar av ifylld blankett lämnas till styrelsen minst 2 månader innan uthyrning.

Styrelsen godkänner inga andrahandsuthyrningar kortare än 3 månader. Efter 1 år måste ny ansökning skickas in.

Föreningen tar ut en administrativ avgift vid andrahandsuthyrning.

 

Balkonger

Blomlådor skall hängas på insidan av balkongräcket. Detta är pga. säkerhetsskäl. 

Om du upptäcker sprickor eller andra skador i betong eller på räcket, meddela vicevärden.


Bokhylla

I 2:ans port har vi numera en bokhylla för alla medlemmar att nyttja. Här kan du ställa böcker du inte längre har plats för och här kan du ta med dig böcker du blir sugen på att läsa.


Brandsäkerhet

Av brandsäkerhets- och räddningsskäl får ingenting förvaras i trapphusen, utanför lägenheterna eller i gångarna på vinden och i källaren. Brandsläckare finns i entréerna och utanför tvättstugan. 

Rullatorer och barnvagnar får stå i trapphus om de inte är i vägen för utrymning.

 

Brandvarnare

Ska finnas installerad i varje lägenhet enligt fastställda normer.

 

Container

Container för grovsopor beställs varje vår och delas med Brf 19 Grim. Endast brännbart får slängas i containern. Elektronik, kemikalier och färg måste lämnas till återvinningscentral.

 

Cykelparkering

Placera din cykel i respektive cykelställ på gården. Cykelställ inomhus finns i respektive hus.

 

Förråd

Ett vindsförråd + ett källarförråd finns till varje lägenhet i respektive hus.

 

Försäkring

Alla måste teckna hemförsäkring. Bostadsrättstillägget står föreningen för.

 

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Om du vill grilla får du ställa grillen på gården. Den som grillar ansvarar för att grillen rengörs och ställs tillbaka i förråd. Ingen tändvätska får lämnas utan uppsikt på gården.

 

Gårdsfest

En gemensam gårdsfest för brf 19 Grim och 22 Grim anordnas i augusti varje år. Föreningarna bjuder på mat och dryck.


Huvudsäkringar 

Det finns proppskåp i lägenheterna. Kolla där först.

Om en huvudsäkring går, ring någon i styrelsen.
Elmätare och huvudsäkringar finns i trapphusen och Styrelsen har nyckel till dessa.

Kontaktuppgifter styrelse och vicevärd.

Kontaktuppgifter till styrelsen samt vicevärden finns på anslagstavlorna i entréerna.

Vi välkomnar alla som vill vara med och engagera sig i styrelsearbetet. Kontakta någon i styrelsen eller valberedningen för mer information. 
 

Markiser

Vid uppsättning av markis eller andra ingrepp på fasaden krävs tillstånd av styrelsen. Vid uppsättning av markis tecknas avtal med föreningen. (Finns under "Dokument")

Lägenhetsinnehavaren väljer själv färg på sin markis.

 

Namn på lägenhetsdörren.

Namn på dörren hanteras av styrelsen.
 

Nyckelhantering

Föreningen har avtal med CERTEGO.

1. Om man låst sig ute ring jouren för låsöppning - Telefon 018-569000
Låsöppning betalas av lägenhetsinnehavaren med kort. Man skall kunna stryka sin identitet samt sin rätt till tillträde till lägenheten.

2. Borttappad nyckel - Ta kontakt med CERTEGO.

3. Vid försäljning eller köp av lägenhet sköts nyckelhantering av CERTEGO.

4. Taggar som inte är uthämtade lämnas ut av CERTEGO. 

 

Ombyggnad

Om du skall göra förändringar i lägenhetens el-, ventilation-, VVS-anläggning eller bärande väggar, kontakta styrelsen för godkännande.
Alla arbeten skall utföras av behörig fackman.
Vid byte av t.ex. kylskåp och diskmaskin lägg alltid in droppskydd.
Ni som har fönster i badrummet skall hänga upp ett draperi som skydd av fönstret. Detta är nödvändigt för att undvika fuktskada.

OBS! Ledningssystem för avlopp, värme och vatten får inte ändras. Detsamma gäller elektriska installationer. I kök får endast fläktar av kolfiltertyp installeras.

 

Pantbrev

Pantbrev skickas till Upplands Boservice:

Upplands Boservice
Box 347
751 06 Uppsala

 

Parkering

Se separat sida om parkering.

 

Renovering

Vid större ingrepp i lägenhet (t ex flytt av väggar, el, vatten, avlopp, ventilation, värme mm) krävs tillstånd från styrelsen. Styrelsen vill ha en beskrivning över vad som skall göras, samt en enkel planskiss. Om nödvändigt kommer styrelsen rådgöra med kunnig fackman, detta bekostas av lägenhetsinnehavaren.
Syftet är att förebygga skador som kan påverka andra lägenheter eller hela fastigheten.

Självklart får man måla och tapetsera hur mycket man vill utan att kontakta styrelsen.

 

Skada på fastigheten

Om en skada i lägenheten eller på fastigheten upptäcks skall styrelsen kontaktas omgående så att åtgärder kan vidtas.

 

Skadedjur

Föreningen har avtal med Anticimex genom föreningens försäkring hos Länsförsäkringar. Anticimex             tel 075-245 10 00, uppge brf 22 Grim.  

 

Sophantering

I sopstationen på gården finns kärl för diverse hushållsavfall som komposterbart, plast, brännbart, glas, kartong och metallförpackningar. Var snäll och platta till alla pappersförpackningar och kartonger. Större skrymmande föremål t ex stora kartonger samt elektronik och kemikalier måste du själv lämna till en återvinningsstation. Den närmaste ligger i Librobäck.

I källaren 4A-B finns lådor avsedda för glödlampor och batterier.
 

Störande ljud

Vi visar hänsyn till våra grannar, och håller ner ljudnivån. Tänk på att det bör vara relativt tyst i fastigheten mellan 22.00 och 07.00. Undvik därför alltför högljutt festande, tvätt i tvättmaskin, etc. mellan dessa klockslag. Om du har egen tvättmaskin är det också bra att kontrollera om den är försedd med vibrationsskydd, om inte rekommenderas du montera ett sådant.

 

TV, telefoni och internet

TV via Telia ingår i månadsavgiften.

En obligatorisk avgift för internet (1000/1000 via Telia) tillkommer utöver månadsavgiften. (215 kr per månad och lägenhet 2023)

Abonnemang för telefon tecknas av lägenhetsinnehavaren. Finns både fiber från Telia och "kopparkabel" via ComHem.

 

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor. Varje tvättstuga har två tvättmaskiner och en torktumlare. Det finns även två torkrum samt ett separat mangelrum med strykbräda. Information om bokningstider och skötsel av tvättstugorna finns på anslagstavlan utanför respektive tvättstuga. Var snäll och respektera uppsatta regler för tvättstugorna och torkrummen för allas gemensamma trevnad.

 

Utemiljö

Vi ansvarar tillsammans för att hålla vår utemiljö ren och fri från skräp tex fimpar. Det är inte tillåtet att rasta hundar på våra gräsmattor.

Föreningen har utemöbler som alla kan använda.

Vem ska underhålla bostadsrätten?

Informationsblad från HSB om vem som ansvarar för vad:
https://www.hsb.se/contentassets/e162a33c2b004314ab81f1a55355d343/vem-skall-underhalla-bostadsratten.pdf

 

Ventilation

2 A och B: Från- och tilluftssystem, FT.

4 A och B: Självdragsventilation, se information under "Dokument".

 

Årsmöte

Hålls vanligtvis i början av december.

Motioner till årsmöten ska vara styrelsen tillhanda senast sista september, enligt stadgarna.

 

Senast uppdaterad 2023-12-13