Parkering

Hyra P-plats:

Föreningen har ett begränsat antal p-platser och garage för uthyrning. Kontakta vicevärden för att ställa dig i kö.

P-platser uthyres endast till medlemmar i föreningen som är folkbokförda hos föreningen och som har en registrerad personbil.

Gästparkering:

Vid infarten vid Fredsgatan 2 finns två markerade p-platser för gäster. Detta innebär att boende inte får stå där.

Kl 07:00 – 20:00 får man stå max 4 timmar med p-skiva.

Kl 20:00 - 07:00 är det tillåtet att stå längre än 4 timmar.

Observera att p-tillstånd + p-skiva krävs dygnet runt.Parkering inom området:

Vid infarterna finns skyltar som innebär parkeringsförbud för utomstående inom området. Parkering är därför endast tillåtet där skyltning och markering visar detta, och i enlighet med de regler som gäller för respektive parkering.

Tips till boende som inte har parkering på gården: sök boendeparkering hos kommunen. Det finns bra information på nätet om vad som gäller.

Gårdsgatan:

I enlighet med skyltningen är parkering på gårdsgatan förbjuden.

Uppställning för kortvarig lastning och lossning är tillåtet upp till 5 min.

Uppställning för in- och utflyttning är tillåtet, meddelas vicevärden.

Vid all uppställning på gårdsgatan krävs uppsikt över fordonet, så att det snabbt kan flyttas om t.ex. utryckningsfordon eller taxi behöver komma fram.

Kontrollavgift (p-bot):

I enlighet med lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering kommer föreningen att ta ut p-bot vid olovlig parkering på föreningens mark.

Vid frågor angående parkering kontakta vicevärden.

Hantverkare:
Kan parkera på grusgången utanför Fredsgatan 2AB med p-tillstånd.