Parkering

Parkering inom området:

Vid infarterna finns skyltar som innebär parkeringsförbud inom området. Parkering är därför endast tillåtet där skyltning och markering visar detta, och i enlighet med de regler som gäller för respektive parkering.

 

Gårdsgatan:

I enlighet med skyltningen är parkering på gårdsgatan förbjuden.

Uppställning för kortvarig lastning och lossning är tillåtet upp till 5 min.

Uppställning för in- och utflyttning är tillåtet, meddelas vicevärden.

Vid all uppställning på gårdsgatan krävs uppsikt över fordonet, så att det snabbt kan flyttas om t.ex. uttryckningsfordon behöver komma fram.

 

Gästparkering:

Vid infarten vid Fredsgatan 2 finns två markerade p-platser för gäster. Platserna är endast avsedda för gäster till boende i föreningen. Detta innebär att boende ej får stå där. Parkering max 4 timmar, tillstånd krävs. Om någon behöver stå längre tid, kontakta vicevärden.

Hantverkare kontaktar vicevärden för att bli anvisad till alternativ parkering.

Tips till boende som inte har parkering på gården: sök boendeparkering hos kommunen. Det finns bra information på nätet om vad som gäller.

 

Grusgången vid 2AB:

I enlighet med skyltningen råder parkeringsförbud på grusgången vid Fredsgatan 2AB.

 

Hantverkare

Om hantverkare behöver parkering, kontakta vicevärden. Hantverkare blir hänvisade till alternativ parkeringsplats, som inte är gästparkering. Ha en lapp synlig i bilen om vilken lägenhet som besöks, samt telefonnummer till föraren av bilen.

 

Hyra p-plats:

Föreningen har ett begränsat antal p-platser och garage för uthyrning. Kontakta vicevärden.

P-platser uthyres endast till medlemmar i föreningen som är folkbokförda hos föreningen och som har en registrerad personbil.

 

Kontrollavgift (p-bot):

I enlighet med lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering kommer föreningen att ta ut kontrollavgift (p-bot) vid olovlig parkering på föreningens mark. På grund av problem med bl.a. framkomlighet kommer föreningen vara extra noga med detta 2020.

 

Vid frågor angående parkering kontakta vicevärden.

 

Senast ändrad 2020-05-19 av Cecilia