Parkering

Parkering inom området:

Vid infarterna finns skyltar som innebär parkeringsförbud inom området. Parkering är därför endast tillåtet där skyltning och markering visar detta, och i enlighet med de regler som gäller för respektive parkering.

Tips till boende som inte har parkering på gården: sök boendeparkering hos kommunen. Det finns bra information på nätet om vad som gäller.


Gårdsgatan:

I enlighet med skyltningen är parkering på gårdsgatan förbjuden.

Uppställning för kortvarig lastning och lossning är tillåtet upp till 5 min.

Uppställning för in- och utflyttning är tillåtet, meddelas vicevärden.

Vid all uppställning på gårdsgatan krävs uppsikt över fordonet, så att det snabbt kan flyttas om t.ex. utryckningsfordon behöver komma fram.


Gästparkering:

Vid infarten vid Fredsgatan 2 finns två markerade p-platser för gäster. Detta innebär att boende inte får stå där.

Kl 07:00 – 20:00 får man stå max 4 timmar med p-skiva.

Kl 20:00 - 07:00 är det tillåtet att stå längre än 4 timmar.

Observera att p-tillstånd krävs dygnet runt.


Hantverkare:
Kan parkera på grusgången utanför Fredsgatan 2AB med p-tillstånd.


Hyra p-plats:

Föreningen har ett begränsat antal p-platser och garage för uthyrning. Kontakta vicevärden för att ställa dig i kö.

P-platser uthyres endast till medlemmar i föreningen som är folkbokförda hos föreningen och som har en registrerad personbil.


Kontrollavgift (p-bot):

I enlighet med lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering kommer föreningen att ta ut kontrollavgift (p-bot) vid olovlig parkering på föreningens mark.

Vid frågor angående parkering kontakta vicevärden.

 


Senast ändrad 2021-01-20 av Cecilia