Mäklarinformation

Här hittar, du som mäklare, den information du behöver inför en försäljning.

Föreningen
Bostadsföreningen Norden Nr 2 utan personligt ansvar är en bostadsförening som har äganderätt på marken.

Föreningen är ett s.k privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Föreningen är en bostadsförening vars verksamhet regleras i lagen om ekonomisk förening (1987:667).

Föreningen bildades 1884 och består av 2 flerbostadshus.

Den 18 jan 1897 blev Bostadsföreningen Norden Nr 2 utan personlig ansvarighet införd i föreningsregistret för Stockholm stad.

Föreningen upplåter 40 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lokal med hyresrätt och har 65 medlemmar.

Nuvarande stadgar registrerades 19 juli 2022 hos Bolagsverket.

Grundläggande information

Föreningens adress
Skeppargatan 25 D bv
114 52 Stockholm

Org. nummer: 702001-5363

Fastighetsbeteckning
Havssvalget 21

Byggnadsår
1884

Antal lägenheter
40

Antal lokaler
1

Är föreningen äkta?
Ja, det är en äkta bostadsförening. 

Fullvärdeförsäkring finns via Brandkontoret. Se bifogade försäkringsbrev/villkor. Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.

Vid försäljning/köp

Föreningens avgifter vid försäljning
Betalas av köparen.

Överlåtelse- avgift och avtal
Underrättelse av pantsättning 1% av basbeloppet (betalas av köparen).
Handläggning av överlåtelse 2,5% av basbeloppet (betalas av köparen). 

Överlåtelseavtalet skickas till Bf Norden Nr 2 upa.

Medlemsansökan
Skickas till föreningen i 2 ex.

*SBC (föreningens ekonomiska förvaltare) kommer att begära en UC (kreditupplysning) på den/de sökande å Bf Norden nr 2 u.p.a:s vägnar.

Pantbrev och pantbrevsförfrågan
Skickas till SBC på adressen
SBC
BOX 226
851 04 Sundsvall

Renoveringar/underhållsplan

Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2019 och sträcker sig fram till 2048.

El
Föreningens el är utbytt. För elen i lägenheten ansvarar medlem.

Stammar
Stammarna i badrummen är bytta. Köksstammarna byttes på 70-talet. De har därefter bytts ut I samband med köksrenoveringar. I stort har alla köksstammar bytts ut sedan slutet av 90-talet.

Fasad
Fasadens sockel är renoverad 2014. Fasaden rengjord och målad 2018.

Trapphus och Hissar
Trapphus renoverades när hissarna byggdes 2010 och har 2018 åter målats.

Grunden mm
Renovering av bakgården/fönsterrenovering/bytt av porterna (2st): maj 2020 - aug 2021. 

Renovering av mellangården - 2024-2026 (befintliga bjälklaget).

Utfört/planerat underhåll

Brandskyddskontroll - 2019

Brandtekniskt besikting - 2019

Besiktning och sotning av eldstäder - 2019

Energideklaration - 2019

Radonmätning - 2020

OVK - 2020

Total renovering av bakgården - 2022

Ekonomi

Den ekonomiska förvaltningen sköts av:

SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Ekonomiska förändringar

Extrastämman den 10 mars 2020

Extrastämman klubbade igenom renoveringsprojekt fönster och bakgården samt att ta upp nya lån för att finansierar detta.

På årsstämman den 10 maj 2023 beslutades följande:

En höjning av avgifterna med 50% från och med Q3 2023.

Tekniska förvaltning

Fasteko Förvaltning AB, Lilla gatan 4B, 169 39 Solna

Teknisk Förvaltare/[javascript protected email address]/08-833 626

Övrigt

Bredband
Fastigheten har bredband via Ownit och digital-TV via ComHem. Internet och grundutbud av tv ingår i avgiften.

Kvartalsavgiften

I avgiften ingår kall-och varmvatten, Comhem/TV, Ownit/bredband. Värme ingår inte. Vi har direktverkande el.

Hiss
Alla fyra trapphus har hiss som går hela vägen upp till vindsvåningar.

 

Årsredovisningar

Se bifogade.

Stadgar

Se bifogade.

Energideklaration

Se bifogade.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

 

Kontakt
För mer information, var god kontakta styrelsen:

[javascript protected email address]

Bifogade filer