Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Senaste avgiftshöjningen 4 % från 1 januari 2024.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele 2 AB

Hiss
Fastigheten har ej hiss.

Underhållsplan 

Två fastigheter av tre fick nytt tak och ny fasad 2013. Trappuppgångarna målades om samma år.

Hösten 2014 genomfördes renovering av samtliga källarfönster.

2015 har mycket kraft och energi lagts på trädgården och vi har bland annat planterat nya träd ut mot Lagergrensgatan. Vi har också genomfört täckning av skorstenar.

2016 genomfördes ommålning av fönster i de tre husen.

Våren 2017 målades alla källarutrymmen om.

Hösten 2017 renoverades och målades staketet mot Lagergrensgatan om.

Nytt singel har lagts på alla gångar i föreningen 2018.

Byte till säkerhetsdörrar 2020.

Nya termostater i alla lägenheter samt byte av stamventiler 2020.

Årsredovisningar

Se bifogad årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1,5% av köpeskillnaden och betalas i samband med tillträdelse av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Perolof Andersson via e-post peo.redovisning@live.se 

Bifogade filer