Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB

Hiss
Fastigheten har ej hiss.

Underhållsplan 

Två fastigheter av tre har nytt tak och ny fasad (2013).

Alla trappuppgångar har målats (2012) och nya ytterdörrar sattes in 2012.

Hösten 2014 genomfördes renovering av samtliga källarfönster.

2015 har mycket kraft och energi lagts på trädgården och vi har bland annat planterat nya träd ut mot Lagergrensgatan. Vi har också genomfört täckning av skorstenar.

2016 genomfördes ommålning av fönster i de tre husen.

Våren 2017 målades alla källarutrymmen om.

Hösten 2017 målades staketet mot Lagergrensgatan om.

Nytt singel har lagts på alla gångar i föreningen 2018.

Byte till säkerhetsdörrar 2020.

Nya termostater i alla lägenheter 2020.

Årsredovisningar

Se bifogad årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1,5% av köpeskillnaden och betalas i samband med tillträdelse av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Perolof Andersson via e-post peo.redovisning@live.se 

Bifogade filer