Mäklarinformation

På denna sida hittar du som är mäklare eller presumtiv köpare av en bostadsrätt i föreningen mer information riktat specifikt till dig. 

Brf. Bjurholmsparken är en äkta bostadsrättsförening.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2016. Om förändring kommer ske tas detta beslut i samband med budgetdiskussionerna under hösten 2016. 

Bredband
Fastigheten är ansluten till ComHem AB

Hiss
Fastigheten har hiss

Överlåtelseavgift
Föreningen debiterar 2,5% av prisbasbeloppet i överlåtelseavgift (i år 1111 kr).

Pantsättningsavgift
Föreningen debiterar 1% av prisbasbeloppet i pantsättningsavgift.

Mäklarbild
För mäklarbild kontaktas vår ekomiska förvaltare, Frubo AB, tel: 013-37 40 80; mail: [javascript protected email address]

Lägenhetsregister
Uppgifter rörande lägenhetsregister etc. hanteras av föreningens ekonmiska förvaltare, Frubo AB. Se kontaktuppgifter under punkten "mäklarbild"

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-mail: [javascript protected email address]

Renoveringar/ombyggnationer
Stammar och elstigar byttes ut i fastigehten ca år 2000. 2011 lades nytt plåttak och under 2012/2013 genomfördes en genomgående renovering av fastigheten  

Stadgar och årsredovisning
Dokumenten hittar du här till höger, nedanför bilden. Är ni i behov av årsredoviningen för 2014 får ni för närvarande maila och efterfråga denna. Tyvärr är den för närvarande i ett för stort format. 

Bifogade filer