Mäklarinformation

Fastigheten
BF Tryggs fastighet heter Timmermannen 12 och byggdes 1928. Den består idag av 42 lägenheter och två lokaler för uthyrning. Vi har en vacker innergård indelad i olika rum med sittmöbler som nyttjas flitigt tillsammans med föreningens grillar under sommarhalvåret. 

Ekonomi
Föreningen har en mycket stabil ekonomi och låg skuldsättningsgrad. Höjning av avgiften fr.o.m. maj 2022 kan beslutas av årsmötet i april 2022.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB.

Hiss
Fastigheten har inte hiss.

Underhållsplan
Fastigheten följer en fastslagen underhållsplan. 

Balkong
Fastigheten har inga balkonger. 2017 röstades på årsstämman om ett förslag att tillskapa balkonger. Förslaget röstades ned och f.n. finns inga planer på att återuppväcka frågan.

Årsredovisning
Föreningens senaste årsredovisning finns att ladda ner nedan. Tryckta årsredovisningar (med bildmaterial) finns att tillgå för mäklare med uppdrag i fastigheten.

Inträde i föreningen
Inträdesavgiften är 1% av köpeskillingen och betalas av köparen innan tillträde. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta vår ordförande Jan-Åke Johnsson via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer