Att bo i bostadsförening

Bostadsföreningar är en föregångare till det som idag kallas bostadsrättsföreningar. Det är en boendeform som fanns innan Bostadsrättslagen uppkom och lyder därför inte under den. Bostadsföreningar styrs av ”Lagen om ekonomiska föreningar” och föreningens stadgar.

Bostadsföreningen, dvs medlemmarna gemensamt, äger fastigheten och lägenheterna. En medlem i föreningen har nyttjanderätt till en eller flera bostäder i fastigheten, vilket inte är detsamma som att ”äga sin lägenhet”.

Stadgarna får större vikt i en bostadsförening än i en bostadsrättsförening. Stadgarna är föreningens grundläggande regler, och de fastställs av årsmötet. Årsmötet är bostadsföreningens högsta beslutande organ där alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Stämman utser en styrelse att sköta den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter.