Mäklarinformation

 

Brf Malmen är en av Lyckseles äldsta bostadsrättsföreningar.
Det är en fristående förening som bildades i samband med att de till föreningen tillhörande fastigheterna uppfördes under åren 1959 (Röllekan 1), -60 (Prästkragen 1) och -61 (Smörblomman 2 och 4).

Föreningens fastigheter består av radhus i två våningar med totalt 62 bostadsrätter.

Den totala boytan på 6070 kvm är fördelad på:
36 st. bostadsrätter på  3 rum och kök (Vallvägen och Knaftvägen)
12 st. bostadsrätter på  4 rum och kök (Mossvägen)
14 st. bostadsrätter på  5 rum och kök (Linnévägen och Knaftvägen)

Avgiftshöjningar

Bredband
Fastigheten har bredband via A3 och digital-TV via Telenor

Underhållsplan
Fastigheten håller på med fasadrenoveringar.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Inträdesavgift
Varje ny medlem skall erlägga inträdesavgift motsvarande 1% av vid överlåtelsetidpunkten gällande prisbasbelopp.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift utgår ur köpeskillingen och skall erläggas till föreningen för administrativa kostnader, t ex kreditupplysningar, i anledning av överlåtelsen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta vicevärd/fastighetssskötare Per Olov Liljeström, Knaftvägen 46, 072 734 22 26 eller via e-post bgh90@hotmail.com

Bifogade filer