Mäklarinformation

Här finns information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

Bredband
Fastigheten har bredband (300 mbit ingår i avgift) och digital-TV via Tele2 AB med gruppavtal.

Radonmätning
Gjordes våren 2021

OVK
Godkänd OVK finns sedan 2020-11-26

Enerdgideklaration
Gjordes 2021-05-05
Fastighetens förbrukning beräknades då till 81 kWh/m2 och år

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhåll 

Frånluftfläkten byttes 2009

Undercentralen för fjärrvärme byttes 2010

Fastigheten stambyttes 2011 och samtliga badrum renoverades samtidigt.

Hösten 2014 gjordes en omläggning av taken.

I början av 2015 målades hela trapphuset.

Hösten 2015 målades garageportarna och korginredningen i hissen byttes ut.

Under 2016 renoverades samtliga golv och trapplöpen i trapphuset.

Under 2020 moderniserades alla fönster i fastigheten.

Under 2021 installerades ladd stationer i 6 garage och 12 st parkeringsplatser.

Under 2022 installerades avgasare och magnetfilter i värmesystemet.

Under 2023 installerades ny elcentral anpassad för IMD och 35 abonnemang avslutades. 

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften för 2023 är 1313 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Jan Tidelius
via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer