Mäklarinformation

Här finns information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

Avgiftshöjningar
Avgiftshöjningar är grnomförda med + 15% 1/1 2023

Bredband
Fastigheten har bredband (300 mbit ingår i avgift) och digital-TV via Tele2 AB med gruppavtal.

Radonmätning
Gjordes våren 2021

OVK
Godkänd OVK finns sedan 2020-11-26

Enerdgideklaration
Gjordes 2021-05-05
Fastighetens förbrukning beräknades då till 81 kWh/m2 och år

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhåll 

Frånluftfläkten byttes 2009

Undercentralen för fjärrvärme byttes 2010

Fastigheten stambyttes 2011 och samtliga badrum renoverades samtidigt.

Hösten 2014 gjordes en omläggning av taken.

I början av 2015 målades hela trapphuset.

Hösten 2015 målades garageportarna och korginredningen i hissen byttes ut.

Under 2016 renoverades samtliga golv och trapplöpen i trapphuset.

Under 2020 moderniserades alla fönster i fastigheten.

Under 2021 installerades ladd stationer i 6 garage och 12 st parkeringsplatser.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisning.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften för 2022 är 1313 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Jan Tidelius
via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer