Välkommen

 Brf. Stammen

Brf. Stammen är en bostadsrättsförening som startade 1964 i och med att radhusen på Ekvägen byggdes. Området var då tämligen obebyggt och upplevdes ligga långt från de centrala delarna av Gävle. Med tiden bebyggdes både övriga Ekvägen och omgivningarna runt om. Många barnfamiljer flyttade in i de nyproducerade radhusen och när lekplatsen var färdigbyggd fylldes den med barn.Genom åren har många barn växt upp i radhusen på Ekvägen. Flera har till och med återkommit som vuxna för att uppfostra egna barn i området. Ett synnerligen gott betyg!
 

 
Vårt gemensamma ansvar:

Den som bor i bostadsrätt äger tillsammans med andra boende byggnader och marken i sin bostadsrättsforening, Man bestämmer därmed också
gemensamt över ekonomi och förvaltning, rättigheter och skyldigheter
gentemot föreningen delas av de boende tillsammans.
Det unika med bostadsrätt är just att man gemensamt bestämmer och tar
ansvar för sin boendemiljö,
Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som
kostnaderna för t ex reparationer och underhåll kan hållas nere,
Som bostadsrättsinnehavare har man nyttjanderätt till sin bostad på
obegränsad tid, Bostadsrätten kan säljas, ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar.

Om du har frågor om föreningen, området eller annat, är du välkommen att kontakta någon i styrelsen,