Styrelse

 

Qlaez Wennberg , Ordförande
Lerum Andersvägen 124

Linda Gunnarsson , Vice Ordförande
Lerum Andersvägen 140

Chalang Amin, Ledamot
Lerum Andersvägen 112

Johanna Nydén, Ledamot
Lerum Andersvägen 132

Peter Mårdstedt, Ledamot
Lerum Andersvägen 86

Kristina Järpenklint, Ledamot
Lerum Andersvägen 82


Suppleanter

Joachim Engvert, Suppleant 
Adress: Lerum Andersvägen 104

Robin Udéhn, Suppleant 
Adress: Lerum Andersvägen 104

 

Valberedningen

Hans Wallentin, Sammankallande

Tina Pettersson

Tom Teodorsson

 

Revisor

Karin Wallin, Revisor
Adress: Lerum Andersvägen 122