Mäklarinformation

På denna sida återfinns information av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

 

Allmänt

Föreningens fastighet, Gävle Söder 49:5 bebyggdes 1954 av Byggnadsfirman Anders Diös AB.

På fastigheten finns två st bostadshus innehållande 36 lägenheter och två lokaler, varav båda lokalerna är hyresrätter.

Fastigheterna har en innergård med grillplats. Tvättstuga, hobbyrum och cykelförråd finns.

Föreningen har enhetsmätning av elen, samt gruppanslutning till Telenor bredband.

36 lägenheter (1 rok: 9st, 2 rok: 17st, 3 rok: 4st, 4 rok: 2st, 5 rok: 4st)

2 lokaler

8 Garage

13 P-platser

Total bostadsyta: 2 134 kvm

Total lokalyta: 348 kvm

 

Bredband

Gruppanslutning till 250 Mbit bredband (fiber) via Telenor. Router ingår till varje lägenhet. Avgift dras på månadsavin.

Möjlighet till digital-TV, bredband och telefoni från Telenor (fiber) och ComHem.

 

Hiss

Fastigheten har ingen hiss.

 

Utfört underhåll

Underhållsplan för 30 år framåt finns upprättad i samarbete med Riksbyggen.

 

2020 Byte av alla lägenheters fönster och balkongdörrar.

2017 Ny avfuktare i tvättstugan.

2015 Byte av ytterdörrar till lägenheterna.

2012-2013 Plattläggning och plantering vid uteplats.

2012-2013 Byte av stamventiler på värmesystemet.

2011-2012 Asfaltering av garagenedfart.

2010-2011 Plattläggning av altaner.

2009-2010 Fönsterrenovering, inbyggnad av trapp, åtgärder efter OVK-besiktning.

2008 Byte av elledningar, fördelningsmätning av el.

2008 Renovering av balkonger.

2007 Stamrust, omplastning av avloppsrör. Två nya tvättmaskiner.

2002 Genomfördes byte av termostatventiler.

1999 Renovering av tvättstugan och torkrummet.

1999 Renoverade av kall- och varmvattenledningarna.

1997 Utökning av antalet parkeringsplatser. 

1993 Fjärrvärmeanslutning.

1991 Fasadrenovering. 

 

Årsredovisning

Senaste årsredovisning går att ladda ner via länk på denna sida.

 

Stadgar

Föreningens stadgar går att ladda ner via länk på denna sida.

 

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (betalas av köparen).

Underrättelse av pantsättning är 1% av prisbasbeloppet (betalas av pantsättaren).

 

Information om överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. 

 

Förvaltning

Tecknat avtal med Riksbyggen.

 

Kontakt

För mer information, kontakta någon i styrelsen, se kontaktsidan i vänstra navigationsfältet.

Bifogade filer