Styrelse

 

Styrelsens kontaktuppgifter återfinns på till exempel Eniro.

 

Jan Danielsson, ordförande, Sofiaplan 22 

Ulrik Sunnvius, sekreterare, Sofiaplan 22 

Tobias Lindkvist, ledamot, Södra Stapeltorgsgatan 22 A 

Mikael Wall, ledamot, Södra Stapeltorgsgatan 22 A 

 

 

//Uppdaterad 2020-05-04