Styrelse

 

Styrelsens kontaktuppgifter återfinns på till exempel Eniro.

 

Ulrik Sunnvius, ordförande, Sofiaplan 22

Sara Eriksson, sekreterare, Sofiaplan 24

Tobias Lindkvist, ledamot, Södra Stapeltorgsgatan 22 A 

Mikael Wall, ledamot, Södra Stapeltorgsgatan 22 A 

Tony Holmberg, ledamot, Södra Stapeltorgsgatan 22 B

 

//Uppdaterad 2021-12-13