Mäklarinformation

 

Ängsnäs Trädgårdar 1

Bostadsområdet Ängsnäs Trädgårdar byggdes 2013-2014 av Åke Sundvall AB. Inom föreningen finns 2 typer av radhus, de är 2- respektive 3 våningar. 2-våningsradhusen är 5 RoK, 102 kvm, och 3-våningsradhusen är 6 RoK, 120 kvm. Föreningen består av fem fastigheter med totalt 47 st radhus.  Föreningen äger fastigheternas mark.

Ängsnäs Trädgårdar 1 är en äkta förening. I föreningen finns inga hyresrätter eller lokaler. Övriga utrymmen som står till medlemmarnas förfogande är två större allmänningar.

Parkering
Varje radhus har plats för 1 egen bil på sin förgårdsmark. Utöver det finns 27 parkeringsplatser inom området tillgängliga för uthyrning. Dessa förmedlas av föreningens förvaltare på SBC.

El, vatten och värme
Bostadsrättsföreningens behov av elektricitet för gemensamma ytor ingår i månadsavgiften. Förbrukning av hushållsel betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem. Kallvatten ingår i månadsavgiften. Uppvärmningen av radhusen samt bostädernas varmvatten sker genom enskilda fjärrvärmeväxlare varav den enskilde bostadsrättsinnehavaren tecknar separat avtal med Södertörns Fjärrvärme AB.

Drift och skötsel
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnaden för denna är inkluderad i månadsavgiften. Skötsel av den egna trädgården ombesörjs av respektive bostadsrättsinnehavare. För tillfället finns inga större renoveringar planerade. Från och med 2018 kommer föreningen göra en avsättning för yttre underhåll som kan kan komma att påverka månadsavgiften.

TV/Telefoni/Bredband
Bostadsrättsföreningen tillhandahåller fastighetsanslutning och digital-TV grundutbud via Telia i månadsavgiften. Utökat TV-utbud/bredbandstelefoni/bredband ingår inte i månadsavgiften.

Årsredovisningar

Alla årsredovisningar finns bifogade till sidan.

Information om överlåtelser
Föreningen accepterar inte juridisk person som köpare. Delat ägarskap mellan föräldrar och barn bedöms av styrelsen från fall till fall.

Föreningen tar ut en överlåtelse- och pantsättning avgift från köpare. Styrelsen har beslutat att 2,5% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap kommer debiteras förvärvarna från och med den 1 juli 2015. I skrivande stund (2017) är det 1120 kr.

Ny ansökan om medlemsskap i föreningen behandlas under nästkommande ordinarie styrelsemöte. Ansökan skickas till adress nedan. Maila även till styrelsemailen och berätta att ansökan skickats.

Adress
4019 Brf Ängsnäs Trädgårdar 1
c/o SBC
Box 5
851 02 Sundsvall

Kontakt
För mer information, kontakta styrelsen via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer