Styrelse

Ordförande

Roger Lindahl

Glanshammarsvägen 38

703 69 Örebro

0706-683946

rog.lindahl@telia.com

Sekreterare

Urban Svensson

Glanshammarsvägen 42

703 69 Örebro

0706-743685

urban.svensson@orebro.se

Ledamot

Andreas Svensson

Ringstorpsvägen 71

703 69 Örebro

0708-8741052

kioskandy@hotmail.com

Ledamot

Annika Hagberg

Glanshammarsvägen 44

703 69 Örebro

0733-661819

annika_hagberg@outlook.com

Ledamot

Lars Fridell

Glanshammarsvägen 46

703 69 Örebro

0705-784826

lars.fridell@orebro.se