Mäklarinformation

Hej och välkommen till vår trevliga förening!

Här finner du som är Fastighetsmäklare eller spekulant på en lägenhet i föreningen information som kan vara till nytta för dig.

Byggnadsår Fastigheten färdigställdes i januari 2022.

Antal lägenheter Föreningen har 47 st bostadsrättslägenheter om 2-4 rok.

Avgiftshöjningar Inga avgiftshöjningar är planerade för 2022.

Bredband, TV, telefoni Alla lägenheter är fiberanslutna. Föreningen har tecknat abonnemang för fastigheten med Telia. Varje medlem betalar 217 kr/mån för basutbud Telia Lagom (bredband 100/100 Mbit, digital-TV och bredbandstelefoni). Lägenhetsinnehavare kan vid själv beställa ett utökat abonnemang med tilläggstjänster och fler kanaler. Till varje lägenhet hör en tv-box samt en trådlös router.

El Fastigheten är ansluten till det allmänna elnätet SEVAB. Bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt elförbrukningsavtal för fastigheten och samtliga lägenheter. Alla lägenheter har individuell mätning av elförbrukningen via Infometric.
Innan bostadsrättsföreningen är överlämnad till föreningen, från Lillskär debiteras dessa avgifter enligt den schablon som finns angiven i ekonomiska planen. Schablonen som debiteras sker i förskott och debiteringen av verklig förbrukning sker i efterskott, vilket innebär att det blir ett glapp i samband med överlämningen till föreningen. I varje lägenhet finns ett skåp med el-central och media-utrustning. 

Vatten Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Hiss finns i alla trapphus, till samtliga våningsplan och källarplan.

Porttelefon Finns vid varje trapphusentré och är kopplat till boendes fasta telefon alt. mobil.

Förråd Till varje lägenhet hör ett förråd (ca 2-4 kvm) beläget i källarplan.

Gemensamma utrymmen Soprum med källsortering finns med ingång från gaveln 9C alt. via källaren. Utrymme för barnvagnar/rullatorer finns i varje trapphusentré.

Cykel Föreningen har två cykelförråd med ingång från innergården vid trapphus 9A och 9C. Det finns även cykelställ på innergården.

Parkering Föreningen har 12 st parkeringsplatser utomhus, på föreningens mark. Dessa har motorvärmaruttag. Hyra: 600 kr/mån

Föreningen har tecknat ett hyresavtal avseende 33 platser (varav 10 st med laddbox) i varmgaraget under lägenheterna, med Lillskär Parkerings AB. Bostadsrättsföreningen tecknar sedan individuella avtal med respektive bostadsrättsinnehavare. Hyra: 1000 kr - 1250 kr/mån.

Ekonomisk plan och årsredovisningar
Se bifogade handlingar.

Lägenhetsutdrag/mäklarbild tillhandahålles av föreningens ekonomiska förvaltare Nisses Förvaltnings AB: info@nisses.net Tfn: 060-12 95 30

Överlåtelseavtal/medlemsansökan skickas till Nisses Förvaltnings AB, Box 9010, 850 09 Sundsvall

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgift Avgift om 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Fastighetsskötsel via HSB Södermanland. 

Felanmälan Garanti (Ej vitvaror) 

Här når du formuläret för felanmälan av garantiärenden:

Formulär felanmälan garanti

OBS! AKUTA FEL anmäls till HSB Fastighetsförvaltning tel: 010-470 55 39

Akuta ärenden där det finns risk för personskador, inbrott, brand eller liknande, ring 112.

Vitvaror – SIEMENS
Vid fel på dina vitvaror, ring 0771 - 19 55 00

Tv/bredband/tele – TELIA
Telia kundtjänst: 020–90 200

Hiss - KONE
Tel: 0771-50 00 00

Adress och Kontaktperson
Brf Båthuset i Strängnäs, Eldsundsstråket 9B UV, 645 35 Strängnäs

Bifogade filer