Mäklarinformation

Hej och välkommen till vår trevliga förening!

Här finner du som är Fastighetsmäklare eller spekulant på en lägenhet i föreningen information som kan vara till nytta för dig.

Byggnadsår
Fastigheten färdigställdes i januari 2022.

Antal lägenheter
Föreningen har 47 st bostadsrättslägenheter om 2-4 rok.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2022.

Bredband, TV, telefoni 
Alla lägenheter är fiberanslutna. Föreningen har tecknat abonnemang för fastigheten med Telia. Varje medlem betalar 217 kr/mån för basutbud Telia Lagom (bredband 100/100 Mbit, digital-TV och bredbandstelefoni). Lägenhetsinnehavare kan själv beställa ett utökat abonnemang med tilläggstjänster och fler kanaler. Till varje lägenhet hör en tv-box samt en trådlös router.

El
Fastigheten är ansluten till det allmänna elnätet via SEVAB.
Bostadsrättsföreningen har tecknat ett gemensamt elavtal för fastigheten och samtliga lägenheter. Alla lägenheter har individuell mätning av elanvändningen via Infometric. 
Faktisk elanvändning debiteras månadsvis.
I varje lägenhet finns ett skåp med elcentral och mediautrustning. 

Vatten
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Hiss
Hiss finns i alla trapphus, till samtliga våningsplan och källarplan.

Porttelefon
Finns vid varje trapphusentré och är kopplad till boendes mobiltelefon alternativt fasta telefon.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd (ca 2-4 kvm) beläget i källarplan.

Gemensamma utrymmen
Soprum med källsortering finns med ingång från gaveln 9C alt. via källaren. Utrymme för barnvagnar/rullatorer finns i varje trapphusentré.

Cykelförvaring
Föreningen har två cykelförråd med ingång från innergården vid trapphus 9A och 9C. Det finns även cykelställ på innergården.

Parkering
Föreningen har 12 st parkeringsplatser utomhus, på föreningens mark. Dessa har motorvärmaruttag.
Hyra: 600 kr/mån + elanvändning

Föreningen har tecknat ett hyresavtal med Lillskär Parkerings AB avseende 32 platser (varav 10 st med laddbox) i varmgaraget under lägenheterna. 
Bostadsrättsföreningen tecknar sedan individuella avtal med respektive bostadsrättsinnehavare. Hyra: 1000 kr - 1250 kr/mån + elanvändning för elbilsladdning.

Ekonomisk plan och årsredovisningar
Se bifogade filer nedan.

Lägenhetsutdrag/mäklarbild
tillhandahålles av föreningens ekonomiska förvaltare Nisses Förvaltnings AB: info@nisses.net Tel: 060-12 95 30

Överlåtelseavtal/medlemsansökan
skickas till Nisses Förvaltnings AB, Box 9010, 850 09 Sundsvall

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgift
Avgift om 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Adress
Brf Båthuset i Strängnäs, Eldsundsstråket 9B UV, 645 35 Strängnäs

Ordförande
Mats Pettersson - 076-1050843 ordbathuset@gmail.com

Bifogade filer