Mäklarinformation

Hej och välkommen till vår trevliga förening!

Här finner du information om bostadsrättsföreningen Båthuset i Strängnäs.

Byggnadsår
Fastigheten färdigställdes i januari 2022.

Antal lägenheter
Föreningen har 47 st bostadsrättslägenheter om 2-4 rok.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2023.

Bredband, TV, telefoni 
Alla lägenheter är fiberanslutna. Föreningen har avtal med Telia. Varje medlem betalar 217 kr/mån för basutbud Telia Lagom (bredband 100/100 Mbit, digital-TV och bredbandstelefoni). Lägenhetsinnehavare kan själv beställa ett utökat abonnemang med tilläggstjänster och fler kanaler. Till varje lägenhet hör en tv-box samt en trådlös router.

El
Fastigheten är ansluten till det allmänna elnätet via SEVAB.
Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt elavtal för fastigheten och samtliga lägenheter. Alla lägenheter har individuell mätning av elanvändningen via Infometric. 
Faktisk elanvändning debiteras månadsvis.
I varje lägenhet finns ett skåp med elcentral, elmätare och mediautrustning. 

Vatten
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Hiss
Hiss finns till samtliga våningsplan i alla trapphus.

Porttelefon
Varje trapphusentré har en porttelefon vilken är kopplad till de boendes telefoner.

Förråd
Till varje lägenhet hör ett förråd (ca 2-4 kvm) beläget i källarplan.

Gemensamma utrymmen
Soprum med källsortering finns med ingång från gaveln 9C alternativt via källaren.
Utrymme för barnvagnar/rollatorer/rullstolar finns i varje trapphusentré. 

Cykelförvaring
Cykelförråd finns med ingång utanför trapphus 9A och 9C.
Det finns även cykelställ vid varje entré på innergården.

Parkering
Utomhus finns 12 st parkeringsplatser med motorvärmaruttag. Elanvändning för motorvärmare debiteras månadsvis.
I garage finns 32 st parkeringsplatser, varav 10 st med laddbox för elbilar. Laddning av elbilar debiteras månadsvis.
Parkeringsplatser erbjuds via kösystem.

Ekonomisk plan och årsredovisningar
Se bifogade filer nedan.

Lägenhetsutdrag/mäklarbild
Tillhandahålls av föreningens ekonomiska förvaltare Nisses Förvaltnings AB
epost: info@nisses.net
Telefon: 060-12 95 30

Överlåtelseavtal/medlemsansökan
skickas till Nisses Förvaltnings AB, Box 9010, 850 09 Sundsvall

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Överlåtelseavgiften uppgår till 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgift
Avgift om 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns ej som medlemmar i föreningen.

Adress
Brf Båthuset i Strängnäs
Eldsundsstråket 9B UV
645 35 Strängnäs

Ordförande
Rose-Marie Olsson
epost: ordf3bathuset@gmail.com
Telefon: 073-803 78 17

Bifogade filer