Mäklarinformation

Mäklarinformation

Brf Björken - fastighetsbeteckningen Aklejan 2 i Örebro kommun, org.nr 769615-8794.   Lertagsgatan 60, 703 47 Örebro 

Fastigheten från 2011 har 9 våningar med 32 lägenheter 2-3-4 r.o.k. Hiss. Individuell mätning varmvatten och hushålls-el. Parkeringsplatser 14 st i car-port (550/mån) och 14 st på gården (375/mån) alla med el för kupé-/motorvärmare. Miljöbod och Cykelrum. Vindsförråd. Uteplats.  

Nya stadgar godkändes på årsmötet 7 mars 2019 som uppfyller 2016 års nya lagar för Bostadsrättsföreningar. Bilagan finns nedan.

Avgiftshöjningar
1 januari 2024 höjdes avgiften för lägenheterna med 5%. 

Bredband
Triple-Play från Telia med IP-TV, IP-telefoni samt 250 Mb internet.

Underhållsplan

Föreningen har en underhållsplan som uppdateras årligen. Föreningen avsätter årligen till underhållsfonden för planerat underhåll. 

Årsredovisningar
Årsredovisningen kan laddas ner - se bilaga nedan.

Energideklaration                                                                    Boverkets energideklaration - se bilaga nedan.

 Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av gällande prisbasbelopp och betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktpersoner
För mer information - se under fliken Styrelse - ansvarsområden för uppgifter om ansvarsområde, e-post och telefonnummer

Bifogade filer