Styrelse - ansvarsområden

Styrelse - epostadress [javascript protected email address]

Mikael Flink, ordförande
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
epost [javascript protected email address] Telefon: 0737464320

Rosita Bongk, kassör
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon:0705985128

Conny Bergqvist, ledamot 
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0702884922

Christian Herrgård, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0737160343

Claes Björk, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0705311272

Suppleanter

Anders Ekwall
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0706074915

Cathrine Persson
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0708358806

Valberedningen
Erik Svensson
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro

Karina Johansson
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro

Planerade tidpunkter för STYRELSEMÖTEN 2021 

... 

Styrelsens Ansvarsområden och bemanning Vänd dig hit vid frågor och synpunkter:

  1. Bilparkeringsplatserna : Christian Herrgård
  2. Cykelrum : Claes Björk
  3. Informationsansvarig : Claes Björk
  4. Nyckelansvarig : Claes Björk
  5. Yttre miljö : Christian Herrgård
  6. Postbox Björken : Mikael Flink
  7. Inkasso ansvarig : Rosita Bongk
  8. Miljörum : Conny Bergqvist