Styrelse - ansvarsområden

Styrelse - epostadress [javascript protected email address]

Lennart Danielsson, ordförande
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
epost [javascript protected email address] Telefon: 0703090385

Rosita Bongk, kassör
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon:0705985128

Conny Bergqvist, ledamot 
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0702884922

Anders Ekwall, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0706074915

Claes Björk, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0705311272

Suppleanter

Håkan Ågren
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0706848046

Cathrine Persson
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0708358806

Valberedningen
Birgitta Grufman
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0703907814

Ann-Britt Jansson, Sammankallande
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon:

Planerade tidpunkter för STYRELSEMÖTEN 2020 efter Årsmötet

25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 aug, 30 sep, 21 okt (OBS nytt datum), 25 nov, 16 dec, 20 jan 2021 samt 18 febr 2021  - sammantaget 11 möten

Styrelsens Ansvarsområden och bemanning Vänd dig hit vid frågor och synpunkter:

  1. Bilparkeringsplatserna ansvarig Anders Ekwall
  2. Cykelrum ansvariga Håkan Ågren och Claes Björk
  3. Informationsansvarig ansvarig Lennart Danielsson
  4. Nyckelansvarig ansvarig Claes Björk
  5. Yttre miljö ansvarig Anders Ekwall
  6. Postbox Björken ansvarig Lennart Danielsson
  7. Kassör, inkasso ansvarig Rosita Bongk