Styrelse

Styrelse

Lennart Danielsson, ordförande
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0703090385

Rosita Bongk, kassör
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon:0705985128

Conny Bergqvist, ledamot 
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0702884922

Anders Ekwall, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0706074915

Claes Björk, ledamot
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0705311272

Suppleanter

Håkan Ågren
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0706848046

Cathrine Persson
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0708358806

Valberedningen
Birgitta Grufman
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon: 0703907814

Ann-Britt Jansson, Sammankallande
Adress: Lertagsgatan 60, 70347 Örebro
Telefon:

Planerade tidpunkter för STYRELSEMÖTEN 2020 efter Årsmötet

Onsdagarna 25 mars, 29 april, 27 maj, 24 juni, 26 aug, 30 sep, 21 okt (OBS nytt datum), 25 nov samt 16 dec - sammantaget 9 möten