Din Bostad

Eftersom du bor i en bostadsrättsförening äger du en andel i föreningen som i sin tur äger fastigheten. Du kan därför inte helt fritt göra vad du vill med huset utan måste följa reglerna som fastställts av bostadsrättsföreningen.

 

El: varje hus har ett eget abonnemang och egen elmätare.

Värme: husen är anslutna till fjärrvärme.

Bredband/tele/TV: Bostadsrättsföreningen är ansluten till Wexnet. Kontakta dem direkt för att teckna ett abonenemang som passar dig.

Sophämtning: varje hushåll har sitt eget avtal med Växjö Kommun. Sopkärlen ställs bakom staketet vid förrådet. Man får inte ställa sopor bredvid sopkärlen.

 

Föreningens hus
Ni som är medlemmar i föreningen har genom föreningsstyrelsen gemensamt ansvar för husen samt markanläggningar. Du får inte bygga avskärmningar som staket, inglasningar eller annat innan föreningens styrelse eller föreningsstämman hanterat detta. 

Du måste också få styrelsen godkännande om du vill hyra ut i andra hand. 

För yttre underhåll av föreningens hus och anläggningar avsätter föreningen via månadsavgiften ett belopp till en underhållsfond. 

Det finns ingen säskild förvaltare som sköter ytorna kring husen. Allt underhåll sköts av er som bor i husen. 

Förråd
Till varje radhus finns ett förråd som inte är uppvärmt. 

 

Skötsel och underhåll
Du ansvarar för din bostad och står själv för de kostnader som uppstår för skötsel och underhåll inom bostaden.

För mer info se ansvarsfördelning

Bifogade filer