Historik

 

Föreningshistorik

Nedan några viktiga årtal och händelser under Brf Brittgårdens tillvaro.


2022

Takomläggning och installation av solpaneler på hus A.  Laddplatser (12 st) installerades.


2018

Fönsterbyte. Samtliga fönster och balkongdörrar byttes ut av JO's Fönsterbyggarna. Även fönster i lokaler, källare och trapphus byttes ut.


2014

Nya ventilationsfläktar på vinden. Ny värmeundercentral (EnReduce).


2013

Gemensam El installerades varvid de individuella nätavgifterna försvann. Portarna fick kodlås.


2011

Garageportarna byttes ut. Samtliga lägenheter fick fiber indraget och anslutning till Telias fibernät.


2007

Fönsterrenovering, utförd av Windoor. Ytterruta med fönsterbåge av trä i lägenheter och trapphus byttes till isolerglas i båge av aluminiumprofil. Ventiler för tilluftsflöde installerades. Balkongdörrar byttes ut. 


2004-2005

Stamrenovering utfördes, ett trapphus i taget. PEAB var totalentreprenör. Baracker på gården fick i femveckorsomgångar härbärgera de boende som inte kunnat ordna annat tillfälligt logi.


2001

Källsortering införs. Sophus ställs upp på parkeringsplatsen.


1971

Gårdsbelysning sätts upp av medlemmarna.


---

-----


1964

Första ordinarie årsstämman tillika avlämnings- sammanträde hölls den 30 juni 1964 och gällde för tiden från och med verksamhetens början till och med 31 december 1963.


1964

Definitiv ekonomisk plan upprättades den 27 februari 1964. Planen godkändes av Hyresnämnden i Uppsala den 9 april samma år.


1961-1963

Byggnadsarbetet påbörjades i oktober 1961 och inflyttning skedde under första kvartalet 1963.


1961

Föreningen har för sin byggenskap förvärvat tomten nr 1 i kvarteret Gradskivan enligt köpeavtal av den 25 oktober 1961 à kronor 250 000. Tomten har en areal på 11.255 kvm.


1957

Bostadsrättsföreningen Brittgården bildades den 4 juli 1957 och registrerades hos Länsstyrelsen den 9 augusti samma år.