Mäklarinformation

 

Avgift
Avgift fr.o.m 2022 , 34195:-/år
I avgiften ingår hushållsel, V/A, yttre underhåll och parkering. 

Avgiften är säsongsdifferentierad enligt nedan:

Kvartal 1 – 40%
Kvartal 2 – 40%
Kvartal 3 – 10%
Kvartal 4 – 10%

Bredband/TV
Inget bredband / TV via Skistar

Hushållsel
Hushållsel ingår i avgiften.
Respektive bostadsrätt har en elmätare som läses av en gång per år.
(Vid förbrukning av mer el än ett genomsnittligt värde kan bostadsrättshavare behöva betala för den extra el som hen har förbrukat.)

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 1989

Årsredovisning
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser och pantsättning
Avgifter enligt stadgarna § 14.

För 2022, Överlåtelseavgiften är 1190 kr och pantsättningsavgiften 476:- som betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkännas som medlemmar i föreningen, styrelsen beslutar.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Nils-Arne Sjödahl via mejl nilsarne.sjodahl@gmail.

Bifogade filer