Mäklarinformation

 

Avgiftshöjningar
Avgift fr.o.m 2022 , 34195:-/år

Bredband/TV
Inget bredband / TV via Skistar

Underhållsplan

Fastigheten byggdes 1989 för detaljer, se underhållsplanen.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser och pantsättning

Avgifter enligt stadgarna § 14.

För 2021 , Överlåtelseavgiften är 1190 kr och pantsättningsavgiften 476:- som betalas av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer kan godkännas som medlemmar i föreningen , styrelsen beslutar.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Nils-Arne Sjödahl via mejl nilsarne.sjodahl@gmail.

Bifogade filer