Mäklarinformation

Namn på föreningen: BRF Estrad

Fastighetsbeteckning: 

Allmänt om föreningen: Brf Estrad består av 27 lägenheter samt 6 radhus. Husen färdigställdes våren 2018. Nuvarande stadgar registrerades 2016-04-19 hos Bolagsverket.

Bredband
Bostadsrättsföreningen är ansluten till en operatörsneutral fiberleverantör. Det innebär att det finns flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan. Var och en tecknar och betalar själv för det utbud som önskas.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Uppvärmning: Fjärrvärme

Månadsavgiften: I avgiften ingår driftkostnader som fastighetsel, sophämtning, fastighetsskötsel, förvaltning och fastighetsförsäkring. För radhusen debiteras förbrukning av värme och vatten separat, för lägenheterna ingår detta i månadsavgiften.

Förbrukning av hushållsel tillkommer utöver avgiften och betalas via det egna abonnemanget av respektive bostadsrättsinnehavare.

Försäkringar: Fullvärdesförsäkring finns via Nordeuropa Insurance Design. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen.

Energi och ventilation: Energianvändningen är lägre än gällande energikrav vilket beror på att husen är välisolerade och utrustade med ett effektivt, fläktstyrt ventilationssystem (FTX) med värmeåtervinning. Uppvärmning sker via fjärrvärme.

Avgiftshöjningar: För närvarande inga planerade.

Underhållsarbeten: Inga underhåll planerade de närmaste åren.

Ekonomisk förvaltare. Mediator AB

Teknisk förvaltare: Fastio Fastighetsförvaltning

Medlemsansökan: Mäklaren skickar denna till Mediator AB

Garage, P-platser: Det finns 14 uteparkeringsplatser på gården. Alla parkeringsplatserna är försedda med motorvärmaruttag. I radhusen parkerar du bilen direkt utanför dörren.

Förråd: Som boende i lägenhet har du förrådet på bottenvåningen i trapphus i 7B. Radhusen har förråd i anslutning till respektive entré.

Barnvagnsrum: Extrautrymme som kan nyttjas för rullstolar och barnvagnar.

Cykelparkering: Cykelställ finns i anslutning till entréer, och mot parkeringen. 

Sophantering: Inkast för sopor i nergrävda bottentömmande behållare finns vid infarten till innergården.

Bifogade filer