Mäklarinformation

BRF Fjällämmeln är en ung bostadsrättförening som bildades i januari 2020. Föreningen består av tre fastigheter på Domarevägen 27, 27A och 29. Domarevägen 27 och 29 byggdes 1960 respektive 1954 och består av två våningar plus vind och källare. Byggnaderna har putsfasader tilläggisolerade med nytt fasadtegel och 3-glasfönster. 27A byggdes 2019 i trä och består av två våningar innehållande fyra lägenheter.

På fastigheten finns även ett soprum och lägenhetsförråd i en separat byggnad.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post fjallammeln.brf@gmail.com

Ekonomisk förvaltning
Vid försäljning av lägenhet så skall överlåterlseavtal, information om pantbrev osv skickas till vår ekonomiska förvaltare på 

BRF Fjällämmeln
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795 
851 22 Sundsvall

Avgifterna för överlåtelserna skall betalas av köparen.

Teknisk Förvaltning

Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötsel ombesörjs av 

Förvaltnings AB Castor.

Avgiftshöjningar

Ev avgiftshöjningar tas i samråd med ekonomisk förvaltning och kommuniceras till medlemmar först 

En höjning gjordes under 2023 pga omläggning av lån samt ökade rörliga kostnader.

I årsavgifter ingår uppvärmning, kall- och varmvatten, och digital TV

Bredband och Digital-TV
Fastigheten har kollektivt bredband 300/300 via Bredband2. 
Domarevägen 27 och 29 har även digital-TV via ComHem.

Hiss
Fastigheterna saknar hiss

Underhållsplan 2023/2024

Byte av vindskivor på 27 och 29.

Relining av ledningar i källaren

Renoveringshistorik

2022

Nybyggnation av Bastu

Ny tvättmaskin till tvättstugan i 29an


2020

Nya källarfönster

Borttagning kvarvarande varmvattenberedare

2019

Domarevägen 27A byggdes

Installation kodlås ytterdörrar

2018

Nya lägenhetsdörrar

Renovering källarlokaler Fjällämmeln 5

Nya tvättmaskiner till tvättstugan i 27an

2017

Byte av värmeväxlare

Nytt soprum/förråd

2 nya vindslägenheter

Nya balkongplåtar

Ommålning källare och tvättstugor

Installation fiber

2016

Relinade stammar från lägenheter ned källare

2013

Dränering av källare

2007

Nya 3-glasfönster

2001 

Ny tegelfasad

1999 

Renoverade undercentraler

1985

Nytt plåttak