Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Avgiftsänkning gjordes 2014

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem

Underhållsplan
Håller på att fastställas

Årsredovisningar
Se nedan...

Information om överlåtelser
Föreningen har rätt att ta ut överlåtelseavgift av förvärvaren i samband med att överlåtelsen träder i kraft. Överlåtelseavgiften fastställs av styrelsen och får inte överskrida 2,5 % av prisbasbeloppet

Kontaktperson
För mer information, kontakta Styrelsen via e-post brfflugan@gmail.com

Bifogade filer