Mäklarinformation

Avgifter
Kvartalsavgifterna har höjts från 1/1 2020 med 3%. Samtidigt höjdes avgifterna för parkering, garage och lokal med 20%.

Bredband
Fastigheten har bredband med digital-TV via ComHem och bredband med fiber genom Ownit.

Parkering

Föreningen har parkeringsplatser på gården, med motorvärmaruttag, eller garage (4) för, i princip, samtliga medlemmar. Möjlighet till elbilsladdning finns för upp till tio bilar.

Hiss
Fastigheterna saknar hissar.

Underhållsplan

Interna elledningar drogs om 1993.

Stambyte inklusive renovering av kök och badrum genomfördes 1997

Fasaderna renoverades, taket lades om och balkongerna renoverades 1999.

Under den kommande tioårsperioden är den enskilt största posten en eventuell renovering av värmesystemet med utbyte av värmestammar.

Årsredovisningar
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för 2023 bifogas.

Stadgar

Föreningens stadgar, senast uppdaterade 2018, bifogas.  

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen. 

Kontaktperson
För mer information, kontakta Bo Fahlander (ordf) via e-post fahlander.bo.erik@outlook.com eller Thomas Brorsson (kassör) via e-post j.thomasbrorsson@gmail.com .

Mäklarbild

Föreningen har fom 2020 Fastighetsägarna service som ekonomisk förvaltare. Mäklarbild samt även annan information relevant i samband med försäljningar som stadgar m m kan erhållas från dessa.  kundservice@fastighetsagarna.se eller 08-6177600. 

Bifogade filer