Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade.

Månadsavgift
Vatten ingår. El ingår ej.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele2 med gruppavtal. Finns möjlighet att ha andra leverantörer via Open access också, men avgiften för basutbudet enligt gruppavtalet med Tele2 är obligatorisk (105 kronor per månad). Finns möjlighet att själv teckna utökat utbud/bredbandshastighet.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Garage
Föreningen har 14 garage. Det är cirka 14 års väntetid på garageplats.

Gemensamma lokaler
Föreningen har ett eget gym (ingen avgift), en samlingslokal för max ca 50 personer, ett övernattningsrum i källaren samt ett sällskapsrum på vinden.

Underhållsplan
Finns och revideras löpande.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1 000 kr och betalas av säljaren. Delat ägarskap accepteras.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Genomförda renoveringar

2022 dränering runt fastigheten på Wallingatan samt iordningställande av gården

2020 iordningställande av ett gästrum i källaren samt renoverat dusch- och badrummet i källaren.

2019 iordningställande av sällskapsrum på vinden

2018 stamspolning, uppgradering av undercentral

2016 iordningställande av träningslokal i källaren, byte av huvudfläktar och avskiljande av de öppna spisarnas rökkanaler från ventilationssystemet

2015 byte av ekonomisk förvaltare, upprättande av underhållsplan

2014 iordningställande av samlingslokal i källaren, nya mattor i hissarna

2013 byte till kraftigare galler på samtliga källarfönster, nyinstallation av belysning på gården, målning av garageportarna

2012 byte motorer till huvudfläktar, reparation mindre fläkt, uppdaterad belysning

2011 byte av manöverluckor (brandluckor), renovering entréportar, ny porttelefon

2010 asbestsanering vädringsbalkongerna, anslutning till Uppsala kommuns fibernät via OpenNet, omläggning av yttertaket, byte av föreningens samtliga lägenhets- och källardörrar, byte av låssystem i hela fastigheten, målning av trapphus

2009 uppdaterade ytskikt i tvättstugan

2008 OVK, kronstabilisering stora trädet på gården

2005 byte av samtliga lägenhetsfönster, balkongrenovering

2004 installation av bredband via ComHem

2003 nytt plåttak på garagelängan

2002 uppgradering hissar med montering av nödtelefoner, byte av vatten- och avloppsstammar, byte av skadade eternitkanaler mot nya spirorör i plåt

2001 byte torkaggregat tvättstugan, byte av fastighetens samtliga elledningar

1998 nyasfaltering garageplan, dränering vid garagelängan, montering av nya shuntar och frekvensstyrd pump (värmesystemet)

1995 byte vattenmätare, installation stam- och radiatorventiler

    Kontaktperson 
    För mer information, kontakta ordförande via e-post brfgrane2@gmail.com

    Bifogade filer