Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade.

Månadsavgift

Vatten ingår. El ingår ej.

Bredband

Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele2 med gruppavtal. Finns möjlighet att ha andra leverantörer via Open access också, men avgiften för basutbudet enligt gruppavtalet med Tele2 är obligatorisk (105 kronor per månad). Finns möjlighet att själv teckna utökat utbud/bredbandshastighet.

Hiss

Fastigheten har hiss.

Garage

Föreningen har 14 garage. Det är cirka 14 års väntetid på garageplats.

Gemensamma lokaler

Föreningen har ett eget gym (ingen avgift), en samlingslokal för max ca 50 personer, ett övernattningsrum i källaren samt ett sällskapsrum på vinden.

Underhållsplan

Finns och revideras löpande.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften är på 1 313 kr och betalas av köparen.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Genomförda renoveringar

2022

Dränering runt fastigheten på Wallingatan samt iordningställande av gården inkl. pergolan.

2020

Iordningställande av ett gästrum i källaren samt renoverat dusch- och badrummet i källaren.

2019

Iordningställande av sällskapsrum på vinden

2018

Stamspolning, uppgradering av undercentral

2016

Iordningställande av träningslokal i källaren, byte av huvudfläktar och avskiljande av de öppna spisarnas rökkanaler från ventilationssystemet

2015

Byte av ekonomisk förvaltare, upprättande av underhållsplan

2014

Iordningställande av samlingslokal i källaren, nya mattor i hissarna

2013

Byte till kraftigare galler på samtliga källarfönster, nyinstallation av belysning på gården, målning av garageportarna

2012

Byte motorer till huvudfläktar, reparation mindre fläkt, uppdaterad belysning

2011

Byte av manöverluckor (brandluckor), renovering entréportar, ny porttelefon

2010

Asbestsanering vädringsbalkongerna, anslutning till Uppsala kommuns fibernät via OpenNet, omläggning av yttertaket, byte av föreningens samtliga lägenhets- och källardörrar, byte av låssystem i hela fastigheten, målning av trapphus

2009

Uppdaterade ytskikt i tvättstugan

2008

OVK, kronstabilisering stora trädet på gården

2005

Byte av samtliga lägenhetsfönster, balkongrenovering

2004

Installation av bredband via ComHem

2003

Nytt plåttak på garagelängan

2002

Uppgradering hissar med montering av nödtelefoner, byte av vatten- och avloppsstammar, byte av skadade eternitkanaler mot nya spirorör i plåt

2001

Byte torkaggregat tvättstugan, byte av fastighetens samtliga elledningar

1998

Ny afsalt på garageplanen, dränering vid garagelängan, montering av nya shuntar och frekvensstyrd pump (värmesystemet)

1995

Byte vattenmätare, installation stam- och radiatorventiler

    Kontaktperson 

    För mer information, kontakta ordförande via e-post brfgrane2@gmail.com

    Bifogade filer