Mäklarinformation

Information om överlåtelser
Medlemskap beslutas på ordinarie styrelsemöten, normalt första helgfria tisdagen varje månad med undantag för juli.

Överlåtelseavgift, 2,5% av gällande prisbasbelopp, faktureras köparen.

Pantsättningsavgift, 1% av gällande prisbasbelopp, faktureras låntagaren.

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Avgiftshöjningar
Styrelsen ser över frågan för 2023.

Byggnadsår: 1965-1968

Antal lgh: 105

Antal lokaler: 5

Avlopp: relining genomförd 2015

Ventilation: F (mekanisk frånluft). I varje lägenhet finns alliansfläkt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Energideklaration: senast utförd mars 2018 (se dokument längst ned på sidan)

Hiss: Byggnaderna har inte hiss

Bredband: Fastigheten har bredbandsnät och digital-TV via Telia

Planerat underhåll: se underhållsplan

Fastighetsskötsel och trappstädning: sköts av fastighetsförvaltnings- resp. städbolag

Gemensamma utrymmen:
tvättstugor, torkrum, fest/samlingslokal för 40 pers., cykelförråd, barnvagnsförråd.

I månadsavgiften ingår:
 -Värme
 -Lägenhetsförråd (källare)
 -DigitalTV, bredband, IP-telefoni

 -Kall- och varmvatten
 -Tillgång till gemensam tvättstuga

 I månadsavgiften ingår EJ:
 -Utökat TV-utbud (finns dock att teckna för varje medlem via Telia)
 -Hushållsel

Finns att tillgå mot extra avgift/hyra:
Parkeringsplats/carport/garageplats samt extra förråd.

Gästparkering finns, dock krävs särskilt tillstånd.

Kontakta vår förvaltare Norrorts boservice för att beställa mäklarbild
08-756 33 00 (vardagar 09.00-13.00)
E-post: info@norrortsbo.se

 

Följande är Brf Granens egendom och ska följa lägenheten (d.v.s. överlämnas från säljare till köpare),
i annat fall debiteras köparen (den vid tillfället medlem) ansvarsbelopp:

- Gästparkeringstillstånd (1-2 st)
- 1 st Telia TV-box inkl. fjärrkontroll

- Telia bredbandsrouter
- Brandvarnare
- 4 st Cliq-nycklar (om innehavare ej beställt extra, kontakta styrelsen om frågetecken råder) 
- 4 st passerbrickor (om innehavare ej beställt extra, kontakta styrelsen om frågetecken råder)
- Ev. hänglås inkl. nycklar till källarförråd som föreningen tillhandahållit pga. att installationer finns där


Kontakt Brf Granen
För mer information, kontakta styrelsen via e-post: brfgranen@outlook.com

Bifogade filer