Styrelse


Markku Motin, ordförande

Agneta Wiberg, vice ordförande

Leif Nordin, kassör 

Gunnar Fransson, vice kassör

Helle Jensen, sekreterare 

Niki Wahlgren, ledamot

 

Eleonor Åberg, suppleant

Annika Bodin, suppleant

 

Valberedningen

Jimmy Ramberg, ledamot

Bo Karlsson Bodin, ledamot