Mäklarinformation

Senast uppdaterad 2023-03-21

Välkommen till Brf Gullbrändans hylla 1. (länk till allabolag.se)

Vår förening finns i Kläppen, med bästa ski in/-out läget i backen. Tolv lägenheter är fördelade på två fastigheter med två gemensamma trappuppgångar samt en handikappanpassad hiss.  

För dig mer information, kontakta gärna styrelsen genom det här formuläret (klicka här).

Med vänlig hälsning,

Styrelsen Brf Gullbrändans hylla 1

Org.nr: 769633-6242

Överlåtelseinformation

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens utbetalningar och avsättningar till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.

  • Pant- och överlåtelse-avgift baseras på prisbasbeloppet som 2021 är 47 600 kr
  • Pantavgiften är 1% och överlåtelseavgiften 2,5%
  • Överlåtelseavgift 2021 är 1190:- ( betalas av säljaren)
  • Pantavgift är 476 kr och läggs på den boendes avi nästkommande kvartal
  • Vi accepterar inte juridiska personer som köpare eller andrahandshyresgäster
  • Vid överlåtelsen skall säljaren även överlämna 3 st. nycklar till lägenhetsdörr

Byggår 2021

Fastighetsbeteckningar
MALUNG-SÄLEN GUSJÖN 4:258 - Kläppgatan 1222
MALUNG-SÄLEN GUSJÖN 4:259 - Kläppgatan 1220

Antal lägenheter totalt i föreningen 12

Vi äger vår egen mark

Årsavgiften inkluderar, vatten, snöskottning av gemensamma utrymmen samt två (2) parkeringsplatser per lägenhet. Faktureras månadsvis.

Föreningen vidaredebiterar rörliga kostnader för den faktiska förbrukningen för uppvärmning, varmvatten och elförbrukning för gemensamma utrymmen. Debiteringen sker kvartalsvis i efterskott. 

Avgiftshöjningar
Föreningen arbetar för att optimera kostnaden för alla lägenhetsinnehavare men är inte immuna det allmänna världsekonomiska läget. 2023 justerades månadsavgiften till 3800kr per månad. 

Under 2023 har utrustning installerats för att debitera exakt förbrukning av varmvatten och uppvärmning för respl lägenhet. Kvartalsvavgiterna kommer man därför att kunna påverka själv, mot tidigare när den totala kostnaden fördelades jämt på antalet lägenheter. 

Bredband
Fastigheten har fiberanslutning, det är fritt eget val att själv ansluta till önskad Internet Service Provider (ISP). Vi rekommenderar att uppge sin adress på www.bredbandsval.se för att få aktuellt pris och erbjudanden.

Hiss
Fastigheten har en plattformshiss så att samtliga lägenheter är tillgängliga med rullstol.

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 2021. För detaljer, se underhållsplanen. (länk)

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Årsredovisning Gullbrändans hylla 1 - 2020

Årsredovisning Gullbrändans hylla 1 - 2021

Årsredovisning Gullbrändans hylla 1 - 2022

Information om överlåtelser
Överlåtelse avgiften betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post brfgullbrandanshylla1@gmail.com.

Avstånd

Se kläppen information ang. området

Anläggningskarta, direktlänk till klappen.se

Kläppen Ski Resort angående uthyrning av bostad.

Energideklaration (saknas)

Framtidsplaner

I Kläppen pågår nu expansions planer. Tanken är att den befintliga grusparkeringen i anslutning till Tranantorget ska omvandlas till ett område för fritidsbebyggelse, hotell, handel och service. Området ska byggas med en bykaraktär. För mer information se detaljplan för Gullbrändan, Kläppen.

Bifogade filer