Mäklarinformation

Senast uppdaterad 2022-04-12

Välkommen till Brf Gullbrändans hylla 1. 

Föreningen består av 12 lägenheter fördelade på två fastigheter och 2 trappuppgångar med en gemensam hiss.

Alla frågor från mäklare riktas till styrelsen direkt till brfgullbrandanshylla1@gmail.com eller genom formuläret.

Org.nr: 769633-6242

Överlåtelseinformation

Årsavgiften för en lägenhet beräknas så att den, i förhållande till lägenhetens andelstal, kommer att bära sin del av föreningens utbetalningar och avsättningar till fonder. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.

  • Pant- och överlåtelse-avgift baseras på prisbasbeloppet som 2021 är 47 600 kr
  • Pantavgiften är 1% och överlåtelseavgiften 2,5%
  • Överlåtelseavgift 2021 är 1190:- ( betalas av säljaren)
  • Pantavgift är 476 kr och läggs på den boendes avi nästkommande kvartal
  • Vi accepterar inte juridiska personer som köpare eller andrahandshyresgäster
  • Vid överlåtelsen skall säljaren även överlämna 3 st. nycklar till lägenhetsdörr

Byggår 2021

Fastighetsbeteckningar
MALUNG-SÄLEN GUSJÖN 4:258 - Kläppgatan 1222
MALUNG-SÄLEN GUSJÖN 4:259 - Kläppgatan 1220

Antal lägenheter totalt i föreningen 12

Vi äger vår egen mark

Årsavgiften inkluderar, förråd, vatten, värme, snöskottning av gemensamma utrymmen samt 2 st parkeringsplatser per lägenhet.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för närvarande.

Bredband
Fastigheten har fiberanslutning, det är fritt val av Internet Service Provider (ISP).

Hiss
Fastigheten har en handikapp hiss.

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 2021. För detaljer, se underhållsplanen. (länk)

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post brfgullbrandanshylla1@gmail.com.

Avstånd

Se kläppen information ang. området

Anläggningskarta, direktlänk till klappen.se

Kläppen Ski Resort angående uthyrning av bostad.

Årsredovisning (länk till pdf)

Energideklaration (saknas)

Framtidsplaner

I Kläppen pågår nu expansions planer. Tanken är att den befintliga grusparkeringen i anslutning till Tranantorget ska omvandlas till ett område för fritidsbebyggelse, hotell, handel och service. Området ska byggas med en bykaraktär. För mer information se detaljplan för Gullbrändan, Kläppen.

Bifogade filer