Brf Gulmåran, Kronhaga Strand

Vår förening finns på området Kronhaga strand i Fårösund med adress Radarvägen 13-15.

Brf består av två byggnader på Radarvägen, nr 13 och nr 15, med 4 respektive 2 lägenheter.

På Radarvägen 13 a-d finns 4 st lägenheter om vardera 65 kvm.

På Radarvägen 15 a-b finns 2 st lägenheter, bägge på 95 kvm.

Till samliga lägenheter hör ett förråd. Dessutom finns ett gemensamt soprum/förråd.

Samtliga lägenheter har balkong mot norr, dvs mot Fårö/Fårusundsgattet.

Lägenheterna på nedre planet har också altan mot norr, samt en innegård mot söder.

Lägenheterna är anslutna till stadsnät (bredband). TV också via centralantenn. 

Under 2018 är OVK-besiktning genomförd, utan anmärkningar. Likaså upprättades en energideklaration och genomfördes en del underhållsåtgärder enligt upprättad underhållsplan.

Under 2021 har balkongerna reparerats/byggts om.

Mht till höjda räntekostnader och inflationen har avgiften höjts med 30% 2022 -23.