Mäklarinformation

 

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020-21

Bredband
Fastigheten har tillgång till bredband och digital-TV, stadsnät. TV även via centralantenn.

Underhållsplan
Nyproduktion, inflyttning under 2010-2011. Under 2018 har en underhållsplan upprättats och vissa arbeten utförts. 

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Kontaktpersoner

Peo Edberg (ordf.)
peoedberg@gmail.com

Bifogade filer