Mäklarinformation

 

Avgiftshöjningar

Från kv4-23 höjs avgiften med 20% mht främst höjda räntekostnader och inflation i övrigt.

Bredband
Fastigheten har tillgång till bredband och digital-TV, stadsnät. TV även via centralantenn.

Underhållsplan
Nyproduktion, inflyttning under 2010-2011. Under 2018 har en underhållsplan upprättats som kontinuerligt uppdateras. Under 2021 har bl.a. samtliga balkonger totalrenoverats.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Kontaktpersoner

Peo Edberg (ordf.)
peoedberg@gmail.com

Bifogade filer