Allmän info

Styrelsen BRF Gyllene Ratten 2021-2022 

Styrelsen består av Ledamöter: Iréne Jansson, Lasaros Triantafillidis, Mikael Lindmark, Peshtewan Azizi, Rita Töressson
Suppleanter:  Gösta Henningsson, Philip Torstensson, Sana Sawring

Styrelsen nås epost: brfgylleneratten@gmail.com  Brevlåda vid Lotta Svärds Gränd 9.

Frågor gällande 

Nycklar: brfgylleneratten@gmail.com

Parkering: info@storholmen.se   

Porttelefon: porttelefon.brfgylleneratten@gmail.com
Ange namn,telnr, BRFs lägenhetsnummer(3 siffror finns angivet i entréplanets anslagstavla)

Internet/TV ComHem/Tele 2 08-553 633 62


Förenings hemsida:  www.egrannar.se/brfgylleneratten

Förenings Facebookgrupp: BRF Gyllene Ratten

(Finns även FB Brf Gylleneratten & Fruängsporten Säljes/Köpes/Bytes/Skänkes i Kvarteret)

Felanmälningar i din egen lägenhet, står du för kostnaden själv. 

Du kan få hjälp via Storholmen, vår förvaltare info@storholmen.se eller www.storholmendirekt.se under felanmälan.

Felanmälningar och frågor kring fastighet, ekonomi etc.:
Kontakta Storholmen, 08-520 252 00 (mån-fre 07-21) info@storholmen.se

JOUR vid fara för persons liv eller byggnad 08-18 70 00 (Vår förvaltare Storholmen ingår numera i DWOQ Direct-koncernen

Vid akuta eller brådskande ärenden såsom fara för person eller byggnad under kvällar eller helger skall du kontakta föreningens jour

Observera att anmälningar som inte är akuta eller brådskande kan komma att faktureras anmälaren.

Bifogade filer