Vad styrelsen gjort 2021-2022

(Det kan ta någon sekund innan de 3 bifogade filer laddas upp och det är lättare att se via en webläsare på dator).
Här nedan kan du läsa lite om vad vår styrelse har gjort under 2021-2022. (Det finns mer).

Avtal med bb-gruppen när medlemmar behöver göra nyckelbeställning
Besiktning av hissar
Besiktning lekplats
Bytt huvudsäkringar (hjälpt medlemmar besparat kostnader)
Cirkulationsplatsen Vantörsvägen/Häradsvägen skall skötas årligen har Huddinge kommun lovat
Cykel rensning av gamla cyklar.
Fasadfogar bytta
Fastsättning av takstegar utvändigt
Fått igång samarbete med Fruängsporten, tillgång till fler utrymmen för Gyllene Ratten.
Förhandlar om nya matavfallslagen som kommer 2023 Vart/ Hur vi löser detta
Försöker byta städbolag, för att få bättre städning.
Garagestädning 2 ggr
Inköp av leklåda & förvaringslåda
Inköp av verktyg för att städa smidigare på städdagar
Inventerat samtliga förråd , källare och vind
Jobbar för att byta till ledbelysning för bättre belysning och spara el.
Kamera undersökning rör avluftning.
Klippt alla häckar och träd.
Klippt häcken mot Shurguard.
Lagat och bytt all gatubelysning och parkering.
Lövrensning, borttagning av grus
Mattvätt och samtliga fönster i entréplan
Monterat  fågelskrämmor mot måsar samt tagit bort deras bo innan de lägger ägg.
Monterat skyltar "Privat område"
Monterat skyltar Förbud rastning hundar gård och häckar
Målning & oljning av spaljéer
Målning av linjer i garaget
Nytt förslag framtaget för byte av internetleverantör
Oljat in dörr till återvinning
Oljebehandlat utemöbler
OVK Kontroll + Besiktning ventilation
Parkeringstillstånd
Radonmätning skall göras i höst
Rensat samtliga rännor och stuprör.
Rensning alla förrådsgångar och samtliga el-centraler.
Reparation av portar entréer
Reparerat och bytt porttelefoner
Riktat dörrar & målat efter inbrottsförsök
Råttbekämpning
Skrivit avtal för rökluckor.
Skrivit avtal markskötsel.
Skrivit avtal med familjebostäder som gratis röjer snö, grusar och grusar av åt oss.
Skrivit garageportsavtal (Service + besiktning).
Skrivit serviceavtal för garageport Assa.
Skrivit snöröjningsavtal.
Stamspolning avtalad i höst.
Städdagar Beställning av containers tll städdagar, mellandagar.
Tagit in städfirma extra rengöring entréer,
Tvättat entréer med högtryck städdagar.
Åtgärdat dyra utlägg för vattenläckage i lägenheter (AMG 8 & LSG8) Gratis med Ikano som fick ta kostnader 6-årigt återkommande fel.

Styrelsen tackar er alla för det mandat och förtroende ni gett oss.
MVH, Lasarus Triantifillidis (Ordförande Gyllene Ratten)