Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Vår tredje avgiftshöjning sen 2012 då husen blev inflyttningsklara är genomförd 2024-01-01. Höjningen blev 3,5% per medlemslägenhet och månad.

Bredband
Fastigheten har bredband  och digital-TV via Telia.

Hiss
De två husen i Brf Hamnvakten har varsin stor hiss ( max 15 pers.) som underlättar vid in- och utflyttning i de båda husen, från garageplanet och upp till översta planet.

Underhållsplan

Finns i Styrelsedokument för framtida åtgjärder.

Radonmätning

Gjord 2019 med godkänt resultat.

Strålsäkerhetsmyndigheten har satt ett gränsvärde på bostäder till 200Bq/kubikm. klassat som fullt beboligt. Vårt mätresultat från källare upptill översta våningen i både lägenheter och butikslokaler gav medianvärdet ca 20Bq/kbm. Alltså ca 10% av det högsta godkända gränsvärdet.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser

Kontakta styrelsen

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Styrelsen via e-post: [javascript protected email address]

 

Bifogade filer