Mäklarinformation

Avgiftshöjningar 
Avgiftshöjningar är planerade under 2019-2020.

Bredband 
Fastigheten har bredband via Bredband2.

TV
Fastigheten har kabel-TV via Com hem.

Hiss 
Fastigheten saknar hissar.

Övernattningsrum 
I fastigheten finns ett övernattningsrum, som medlemmarna kan hyra mot avgift.

P-platser 
Föreningen har 14st p-platser på Drottninggatan. Dessa kan hyras av medlemmar enligt kösystem. Avgiftshöjning planerad under 2020.

Underhåll 

Tappvattenstammar bytade.

Planerade underhåll.

Taksäkerhet, inkoppling till dagvattennätet.

 

Årsredovisning 
Se bifogade årsredovning nedan.

Information om överlåtelser
Administrationsavgiften är 1000 kr och betalas via swich av köparen.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styreslen via e-post styrelsen@brfhavet.se

Bifogade filer