Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Inga planerade för tillfället

Bredband & Tv

Finns att tillgå via Öresundskraftsportalen

Underhållsplan 

Enligt plan

Årsredovisningar

Finns att tillgå via efterfrågan

Information om överlåtelser

-

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns i regel inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post brfhoganasofre1798@outlook.com