Mäklarinformation

Allmän information
Bostadsrättsföreningen har tagit över helhetsansvaret från hösten-2018. Ordinarie föreningstämma skall alltid hållas innan juni månads utgång.

Föreningen består av 68 lägenheter fördelade på 5 trapphus.

Gatuadresser

Trapphus 1: Lillgårdens Gränd 7
Trapphus 2: Lillgårdens Gränd 5
Trapphus 3: Hovås Allé 20
Trapphus 4: Hovås Allé 24
Trapphus 5: Ängsäters Gränd 6
436 53 Hovås

 

Fastighetsbeteckning

Skintebo 391:5

Inflyttningstider
Inflyttning skedde mellan januari-2018 till februari-2018

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia och det är draget Fiber ända upp till lägenheten.
Det digitala utbudet innefattar TV-paket Lagom med ca 25 TV-kanaler mm. Gruppavtal bredband 100/10 Mbit/s.
Vill man själv öka utbudet, så är detta enkelt via Telia.

Hiss 
Fastigheten har hissar i alla trapphus.
Hissarna går även direkt ner till garageanläggningen i källaren

Underhållsplan 
Underhållsplan är upprättad tillsammans med teknisk förvaltning. 

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser 
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen. 

Juridiska personer 
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet.
Beslut kan förenas med villkor. 

Kontaktperson 
För mer information, kontakta enligt nedan lista (denna lista förändras allteftersom.
1) E-post: styrelsen@brfhovaspark.se
2) Egrannar: Se sidan "Kontakta styrelsen"