Mäklarinformation

Allmän information
Bostadsrättsföreningen är under uppbyggnad, med successiv inflyttning. Föreningen tar över helhetsansvaret från våren-2021. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång.

Föreningen består av 116 lägenheter fördelade på 10 trapphus.

Gatuadresser
Trapphus 11: Hovås Allé 43
Trapphus 12: Hovås Allé 45
Trapphus 13: Hovås Allé 47
Trapphus 14: Brottkärrsvägen 1
Trapphus 15: Brottkärrsvägen 3
Trapphus 16: Brottkärrsvägen 5
Trapphus 21: Kunga-Amandas Gränd 4
Trapphus 22: Kunga-Amandas Gränd 2
Trapphus 31: Ängsäters Gränd 1
Trapphus 32: Ängsäters Gränd 2
436 53 Hovås

Inflyttningstider
Inflyttning från september-2020 till december-2020

Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021.

Bredband 
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia

Hiss 
Fastigheten har hissar i alla trapphus.
Hissarna går även direkt ner till garageanläggningen i källaren

Underhållsplan 
Bostadsrättsföreningen är under produktion, med byggstart i april 2018. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2020 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar 
Se bifogade årsredovisningar.

Information om överlåtelser 
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.

Juridiska personer 
Juridiska personer kan godkännas om samtliga styrelseledamöter ställer sig bakom beslutet.
Beslut kan förenas med villkor. 

Kontaktperson 
För mer information, kontakta XXXX via e-post XXX. Mer information kommer inom kort.