Stadgar i brf Hunden 11

För föreningens verksamhet gäller de stadgar som antas av föreningsstämman.
2022 hölls årsstämman den 24 april.

Stadgar
Nedan, under rubriken bifogade filer, finns stadgar för brf Hunden 11.

Verksamheten regleras även av ett flertal lagar, i första hand Bostadsrättslagen (SFS 1991:614 med ändring genom SFS 2003:383) samt Lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987: 667)

Bifogade filer