Stadgar i brf Hunden 11

För föreningens verksamhet gäller stadgar, som antas av föreningsstämman.
Verksamheten regleras även av ett flertal lagar,
i första hand Bostadsrättslagen (SFS 1991:614 med ändring genom SFS 2003:383) samt Lagen om ekonomiska föreningar SFS 1987: 667).
 

Stadgar

Nedan, under Bifogade filer, finns stadgar för brf Hunden 11 (antagna 2020-05-10).

 

Bifogade filer