Mäklarinformation

Frågelista Brf Jägaren
Uppdaterad 2016-12-05

Frågor om Förening och Fastighet

När bildades föreningen?
1999-02-19.

Äger föreningen marken?
Nej, nuvarande avtal gäller till 2024-12-30.

Är förening äkta/oäkta?
Äkta.

Antal bostadsrätter?
32.

Antal hyresrätter?
Inga.

Antal lokaler?
6 st med hyresrätt (alla uthyrda).


Vad ingår månadsavgiften?
Värme, VA & TV (basutbud) Bredband ingår i avgiften framtill 2019-04-30.

Är någon avgiftsändring beslutad eller planerad?
Nej, varken beslutad eller planerad.

Finns det några gemensamma lokaler?
Tvättstuga med 3 maskiner, 2 torkskåp, 1 torktumlare och 1 mangel.
Cykel- och barnvagnsrum.

Sommartid står det utemöbler på gården.

Vilka renoveringar har gjorts?
1996 – Fastigheten genomgick en större renovering då samtliga stammar och elstigar byttes, fasader renoverades och fönster målades om.

2009 – 2010 Vindsvåningar byggdes.

2014 - Spolning av avloppsstammarna, samt installation av fiber för Bredband, TV och Telefoni.


2015 – Ommålning av taket.

2016 – Renovering av trapphusen inklusive byte av belysning.
 Byte av belysningen på gården. Byte av inpasseringssystem.

Vilka renoveringar är planerade/beslutade?
Renovering av portgångarna har diskuterats, men inte beslutats.

Övriga åtgärder planerade/beslutade?
Planerad Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK utförd december 2016

Typ av ventilation?

F-system.

Typ av uppvärmning?

Fjärrvärme.

Leverantör för Kabel–TV?
Bredbandsbolaget.

Leverantör för bredband?

Bredbandsbolaget.

Finns det garage-, parkeringsplats?
Nej.

Godkänns juridisk person som köpare?
Nej.

Godkänner föreningen delat ägande?
Ja.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?
Ja, 2,5 % av gällande prisbasbelopp faktureras köparen.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
Ja. 1 % av gällande prisbasbelopp faktureras låntagaren.

Vart skickas in/utträdes ansökan?
Mejlas till styrelsen och originalet postas till:

Valvet Förvaltning AB
Box 42209

126 17 Stockholm

E-post till styrelsen: styrelsen ( @ ) brfjagarenstockholm.

Bifogade filer