Luntmakargatan

Brf Jägaren ligger på Luntmakargatan 54-56 i Stockholm.


Luntmakargatan fick sitt namn år 1664 men tvingades i början tävla med andra, konkurrerande namn. Kivegatan är ett exempel. Varför gatan kallades så har ingen med säkerhet kunnat utröna, området kan ha varit känt som en bråkig utkant av staden där slagsmål och hot om våld ibland förekom.

Från år 1700 är namnet Luntmakargatan slutgiltigt fastslaget. En luntmakare var en person som förfärdigade luntor, använda vid avfyrning av handeldvapen och kanoner. Namnet kan troligen härledas från en viss Daniel Michelson Luntspinnare som på 1640-talet ägde den så kallade ”luntmakaregården” på dagens adress Luntmakargatan 36.

(Källa: ”Stockholms gatunamn”).