Boende information

Brf Järna Äng förvaltar huset och för dig
som bostadsrättsinnehavaren finns här lite information.


Försäkring

Hela fastigheten är försäkrad i TryggHansa.
Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare måste ha tillägget
bostadsrättsförsäkring på din hemförsäkring. 

Extra nycklar
Kontakta Göran Magnusson som är ansvarig för nyckelhanteringen.

Bredband
Fastigheten har fiber via Södertälje stadsnät.
Eget internet avtal tecknas med valfri leverantör.

Inglasning av balkong
Föreningen har tecknat avtal med BK Balkong och Fasad AB och bygglov finns för samtliga lägenheter att glasa in balkongerna. För de som önskar inglasning så skall all kontakt/beställning/frågor ske via Bertil Kinnunen på telefon 070-2689600. Endast BK Balkong får anlitas för detta uppdrag. 

Markis
Kontakta styrelsen då det finns beslutade regler kring montering av markiser på balkongerna och på övriga sidor av huset. Leverantör är NorrMarkis i Järna AB. Inget annat företag får anlitas för markiser

Blomlådor
Ska hängas innanför balkongräcket av säkerhetsskäl. 

Trappstädning
Sker varannan vecka. Mattor i entréerna byts varannan vecka.

Uthyrning i andra hand
Skriftlig ansökan skall sändas till styrelsen och därefter återkommer styrelsen med beslut, längsta uthyrningstid är 12 månader. Styrelsen har beslutat att en administrationskostnad på 500 kronor debiteras uthyrande medlem.

Grillning
Finns en gemensam grillplats på gräsytan mellan låga grannhuset och ingången till 23R.
På balkonger/altaner får endast elgrillar användas. 

Rökning
Tänk på dina grannar så att din rökning inte stör andra.
Undvik att röka på altaner och balkonger.

Höga ljud
Alla har ett eget ansvar att inte störa grannarna alla tider på dygnet men speciellt på sena kvällar (22:00 vardagar och 23:00 helger) och tidig morgon. 

Begränsningslista
Finns att tillgå för att veta vad som är bostadsrättsföreningens
ansvar och vad som är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Kontakta styrelsen för mer information.

Kommunikation från styrelsen
Sker i första hand via e-post. Viktig information sätt även upp
på anslagstavlorna i trappuppgångarna.
I de fall styrelsen anser att det behövs läggs information
i samtliga postlådor.
Styrelsens mål är att kommunikationen främst sker via e-post. 

Du når alltid styrelsen på [javascript protected email address]

Parkering 
Föreningen disponerar 40 stycken parkeringsplatser inom området.
Avtal om dessa platser sker separat. Kostnad per plats och månad är 400 kronor. 

Laddstationer för elbilar kommer installeras under första halvan av 2022.

Felanmälan om felparkerad bil på vår parkering, se info på Easyparks tavla för kontorstider, utanför kontorstid använd telefon 070-779 91 55.

Ekonomi
Inga hyresförändringar är planerade för 2022. Underhållsplan kommer att skapas under 2022. 

Hantverkshjälp 
Vi har ett antal samarbetspartner som vi gärna tipsar om. 

- El - Järna EKO EL tel: 073-705 0620

- El - Hölö El & Teknik AB, tel 070- 551 5799

- VVS/Ventilation - Rör och värme i Hölö AB, tel 070-345 4183

- Mäklarkontakt: Erik Olsson Fastighetsförmedling, Emma Sollert, mobil 070-4083932 [javascript protected email address].